Wielka Brytania - system polityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielka Brytania - system polityczny - strona 1 Wielka Brytania - system polityczny - strona 2 Wielka Brytania - system polityczny - strona 3

Fragment notatki:

WIELKA BRYTANIA - SYSTEM POLITYCZNY Politologia 10 Wiadomo ś ci ogólne Dziedziczna monarchia konstytucyjna. Państwo unitarne o szerokiej autonomii części składowych. Części składowe: Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Płn. System partyjny System dwupartyjny. W XX w. partiami są: Partia Konserwatywna, Partia Pracy (laburzyści). Przyczyny dwupartyjności: system większości względnej i jednomandatowe okręgi wyborcze + tradycje.
Partia Konserwatywna Program (M. Thatcher): ciągłość tradycji narodowych, wolność jednostki, rola rodziny, równość wobec prawa, nienaruszalność własności prywatnej, gospodarka wolnorynkowa. Ok. 1 mln członków - głównie klasa średnia (przedsiębiorcy, urzędnicy, managerowie, właściciele wielkiego kapitału).
Partia Pracy Ok. 5,6 mln członków.
Wywodzi się z robotniczego nurtu XIX w. - należą do niej osoby należące też do związków zawodowych itp. Rozbudowany program socjalny.
Konstytucja Nie jest to jednolity akt prawny.
Obejmuje 3 rodzaje norm:
normy prawa pisanego
normy case law (prawo precedensowe): orzeczenia sądowe regulujące ważne zagadnienia prawa państwowego;
konstytucyjne zwyczaje i konwenanse (normy prawa niepisanego powstające w wyniku działania innych niż sądy organów państwowych)
Normy prawa pisanego Prawo przyjęte przez parlament w odpowiedniej procedurze i podpisane przez głowę państwa.
Pochodzą z różnego okresu historycznego i nie są nadrzędne nad resztą prawa (!).
Podstawowe normy prawa pisanego: Magna Carta Libertatum 1215 r., Bill of Rights 1689 r., ustawa o następstwie tronu z 1791 r., ustawy o parlamencie - 1911 i 1949).
Monarcha Korona dziedziczna, przechodzi z ojca na najstarszego syna (nie ma synów - najstarsza córka). Mąż panującej królowej nie ma pełnomocnictw króla. Faktycznie król ma niewielką władzę.
Zasada prawa precedensowego:
”król nie może czynić źle” = każda decyzja króla wymaga kontrasygnaty ministra i to on, a nie król bierze odpowiedzialność za decyzję/akt prawny.
Uprawnienia monarchy Podpisuje ustawy
Zwołuje i rozwiązuje parlament


(…)

… i dymisjonuje ministrów Zawiera i ratyfikuje umowy m-n
Dysponuje prawem łaski
Wypowiada wojnę
Nadaje tytuły szlacheckie
Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
Parlament
Izba Gmin
Wybory powszechne
Kadencja 5 lat
Cenzus 18 i 21 lat + cenzus zamieszkania.
Wybory większościowe, okręgi jednomandatowe
Żeby kandydować, trzeba wpłacić kaucję 1000 funtów, która przepada, jeśli kandydat nie zbierze ponad 5% ogólnej liczby…
… królowa desygnuje na premiera szefa zwycięskiej partii, potem na jego wniosek mianuje członków gabinetu i rządu. Nie wymaga zatwierdzenia przez parlament. Rząd jest politycznie odpowiedzialny przed Izbą Gmin - przy votum nieufności musi ustąpić. Rozwiązanie parlamentu
Królowa może rozwiązać parlament.
Rząd może zaproponować królowej rozwiązanie parlamentu i zazwyczaj to robi przed upływem kadencji…
okręgi wyborcze + tradycje.
Partia Konserwatywna
Program (M. Thatcher): ciągłość tradycji narodowych, wolność jednostki, rola rodziny, równość wobec prawa, nienaruszalność własności prywatnej, gospodarka wolnorynkowa. Ok. 1 mln członków - głównie klasa średnia (przedsiębiorcy, urzędnicy, managerowie, właściciele wielkiego kapitału).
Partia Pracy
Ok. 5,6 mln członków.
Wywodzi się z robotniczego nurtu XIX…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz