Wstępne warunki rekrutacji

1. Analiza pracy – opis zadań wykonywanych na aktualnie wolnym stanowisku, stosunku

podległości oraz innych form łączności

2. Opis pracy – krótka charakterystyka dla danego stanowiska, składające się na nią zadania,

wymagane kompetencje i umiejętności, odpowiedzialność oraz oferowane warunki

3. Specyfikacja pracy – opis procesu realizacji zadań na danym stanowisku. Informacja zawarta w opisie pracy jest wykorzystana w celu stworzenia wizerunku osoby, która będzie w stanie z powodzeniem wykonywać zadania związane z daną pracą:

Specyfikacja personalna A. Rodgersa

Kondycja fizyczna (zdrowie, wygląd zewnętrzny, sposób zachowania i mówienia), o siągnięcia osobiste (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie), ogólna inteligencja (podstawowe zdolności intelektualne), szczególne naturalne zdolności (zdolności manualne, arytmetyczne lub komunikacyjne), zainteresowania (intelektualne, praktyczne, konstrukcyjne, aktywność fizyczna, społeczna, kulturalna itp.,). Cechy osobowe (tolerancyjność, rokujący nadzieję, odpowiedzialny, przekonywający). Niedogodności związane z pracą (przygotowany na pracę zmianową, na częste wyjazdy służbowe ,itp.)

Specyfikacja personalna M. Frasera

Duży wpływ na innych (poprzez konstytucję fizyczną, wygląd zewnętrzny, sposób wyrażania się), zdobyte kwalifikacje (wykształcenie, szkolenia, doświadczenie), wrodzone talenty (naturalna szybkość rozumowania oraz uzdolnienia związane z uczeniem się), motywacja (wyznaczane przez daną osobę cele, konsekwencja i determinacja w ich realizowaniu oraz powodzenie w ich osiąganiu), przystosowanie (stabilność emocjonalna, zdolność radzenia sobie ze stresem oraz zdolność współżycia z ludźmi).