Celem planowania zasobów ludzkich jest doprowadzenie do sytuacji, w której organizacja

Pozyskuje i zatrzymuje wymaganą liczbę ludzi posiadających potrzebne umiejętności, wiedzę i kompetencje robi najlepszy użytek z posiadanych zasobów ludzkich jest zdolna do przewidzenia problemów związanych z potencjalnymi nadwyżkami lub niedoborem pracowników potrafi wyszkolić wykwalifikowanych i elastycznych pracowników, przyczyniając się tym samym do rozwijania swoich zdolności przystosowawczych, wymaganych w niepewnym i zmieniającym się otoczeniu zmniejsza zależność od zewnętrznych źródeł rekrutacji w momentach niedoboru kluczowych umiejętności - wiąże się to z tworzeniem planów stabilizacji i strategii rozwoju pracowników. Polityka dotycząca zasobów ludzkich – stałe wytyczne na temat metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów ludzkich lub zatrudnienia jest zadbanie o to, aby przy rozpatrywaniu spraw dotyczących ludzi w całej organizacji stosowano metody zgodne z wartościami firmy. Planowanie zasobów ludzkich

1. Przewidywania przyszłych potrzeb ocena menedżerska - jaki poziom nakładu pracy analiza trendu wskaźników techniki badania pracy modelowanie matematyczne

2. Analizowania dostępności i podaży ludzi płynność zatrudnienia analiza stażu pracy wskaźnik przetrwania analiza skutków awansów i transferów ocena zmian warunków pracy i zjawiska absencji podaż wewnętrzna (wiek, szczebel służbowy, kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności) i zewnętrzna (niewystarczająca podaż, czynniki demograficzne, aspekty społeczno-geograficzne, typ pożądanego pracownika).

3. Planowanie dostosowania podaży i popytu plan zatrudnienia, plan doskonalenia kadr, plan zastępstw, plan rozwoju pracowników, plan działań motywacyjnych.