Outsourcing

Oznacza wydzielenie (wyodrębnienie) na zewnątrz przedsiębiorstwa części struktur stanowiących całości organizacyjne bądź funkcjonalne. Outsourcing najczęściej stosowany jest w następujących dziedzinach działalności firm: zarządzanie i administracja (78%), zarządzanie kadrami (77%), transport i dystrybucja (66%), systemy informatyczne (63%), wytwarzanie (56%), marketing (51%), rachunkowość (18%).

Może dotyczyć:

Komponentów – zamiast produkować sama, firma zleca wykonanie części lub podzespołów

specjalistom

• Indywidualnych działań – firma rezygnuje z pewnych stanowisk pomocniczych (np.

specjalisty do spraw benchmarkingu lub public relations)

• Funkcji – dotyczy przekazania na zewnątrz działalności wymagającej specjalistycznej

wiedzy (np. z zakresu księgowości, zarządzania bazami danych czy call-center)

• Procesów – firma przekazuje innej firmie cały proces związany z dodawaniem wartości

produktowi czy usłudze (np. realizacja zamówień, logistyka czy projektowanie)

Korzyści z outsourcingu: obniżka kosztów działania, oszczędność czasu, poprawa jakości, uzyskanie dostępu do wiedzy i technologii innej firmy, mniejszy zaangażowany kapitał, wzrost elastyczności działania.

Proces outsourcingu

1.Planowanie: Jakie problemy firma zamierza się rozwiązać? Jakie rodzaje działalności, funkcje i procesy firma chce przekazać wykonawcom zewnętrznym?

2.Analiza strategiczna- Partner strategiczny (firma przekazuje kompletne funkcje lub procesy) – partner ma określone prawa w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz ma prawo do nagrody za bardzo dobre wyniki.

3.Analiza kosztów i korzyści oraz ryzyka

4.Negocjacje

Jaka część sprzętu zostaje w firmie, a jaka zostanie przekazana partnerowi?

5.Transfer środków lub zasobów

6.Zarządzanie relacją miedzy partnerami.