Ważniejsze normy związane z rysunkiem technicznym i geodezyjnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ważniejsze normy związane z rysunkiem technicznym i geodezyjnym - strona 1

Fragment notatki:

Ważniejsze normy związane z rysunkiem technicznym i geodezyjnym:   PN- EN ISO 10209-1:1994, Terminologia. Terminy dotyczące rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków ; PN-EN ISO 5457:2002 , Dokumentacja techniczna wyrobu. Wymiary i układ arkuszy rys unkowych; PN-76/N-01601 Forma graficzna arkusza; PN-86/N-01603 Składanie formatów arkuszy; PN- EN ISO 5455:1998, Podziałki; PN-73/P-50910 Przybory kreślarskie. Cyrkle, grafiony, części wymienne i pomocnicze PN- EN ISO 3098 -0:2002, Pismo. Zasady ogól ne; PN- EN ISO 3098 -2:2002, Pismo. Alfabet łaciński, cyfry znaki; PN- EN ISO 3098 -3:2002, Pismo. Alfabet grecki; PN- EN ISO 3098 -4:2002, Pismo. Znaki diaktryczne i specjalne alfabetu łacińskiego; PN- EN ISO 3098 -5:2002, Pismo. Pismo alfabetu łacińskieg o, cyfry i znaki w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD); PN-80/N-01606, Rysunek techniczny. Pismo; PN- EN ISO 13567-2:2005, Organizacja i nadawanie nazw warstwom w systemie CAD. Cz. 2: Pojęcia, format oraz kody stosowane w dokumentacji budowlanej; P N- EN ISO 128-20: 2002, Wymagania podstawowe dotyczące linii; PN- EN ISO 128-21: 2002, Linie w systemie CAD; PN- EN ISO 128-22:1999, Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia; PN-EN ISO 7200: 2005, Pola danych w tabliczkach rysunkowych i dokumentacyjnych; PN-EN ISO 10209-2:2001, Terminy dotyczące metod rzutowania; PN-EN ISO 5456-1 :2002, Metody rzutowania. Postanowienia ogólne; PN-EN ISO 5456-2: 2002, Przedstawienie prostokątne ; PN-EN ISO 5456-3: 2002, Przedstawienie aksonometryczne; PN-EN ISO 5456-4: 1999, Przedstawienie środkowe; PN-EN ISO 5457:1999, Wymiary i układ arkuszy rysunkowych; PN-N-01615:1976, Rysunek techniczny - Wykresy; PN-75/N-01611, Napisy, teksty, tablice ; PN- ISO 129:1996, Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne ; PN- ISO 129/Ak:1996, Wymiarowanie. Zasady ogólne. Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne (Arkusz krajowy); PN-73/N-02260 Kartografia. Opracowywanie map. Terminologia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz