Warunki i tryb wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki i tryb wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania-opracowanie - strona 1 Warunki i tryb wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Omów warunki i tryb wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania Jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze to można wyłączyć materiał dowodowy już na etapie postępowania sprawdzającego, robi się to też na etapie postępowania przygotowawczego. Sąd również może wyłączyć sprawę np. jednego z oskarżonych do odrębnego postępowania np. Jeżeli trzeba ja zawiesić bo miejsce pobytu oskarżonego nie jest znane zazwyczaj za takim stanowiskiem przemawiają zasady ekonomiki procesowej. W każdym przypadku wyłączenia materiału do odrębnego prowadzenia wydawane jest postanowienie, jeżeli postanowienia takie wydane jest przez policje podlega ono zatwierdzeniu przez prokuratora. Prokurator dokonuje wyłączenia na podstawie art. 326 par.3 pkt 4 kpk a także w zależności od powodu wyłączenia na podstawie paragrafów regulaminu wewnętrznego funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
§ 85.wyżej cytowanego regulaminu mówi, że: Jeżeli dla uproszczenia lub przyspieszenia postępowania przygotowawczego zachodzi potrzeba wyłączenia do odrębnego postępowania części materiałów dotyczących niektórych osób lub czynów, należy wydać stosowne postanowienie ze wskazaniem - przez określenie numerów kart akt i oznaczenie dowodów - jakie materiały podlegają wyłączeniu. Czas trwania wyłączonego postępowania liczy się od daty wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wówczas, gdy w wyłączonym zakresie były dokonywane czynności procesowe; należy wówczas wyłączyć także odpis postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. W pozostałych wypadkach, opierając się na wyłączonych materiałach, wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania.
Przesłanką wydania takowego postanowienia jest np. Konieczność wyłączenia materiałów do odrębnego postępowania w celu przekazania do sądu dla nieletnich, jeżeli zachodzi potrzeba umorzenia postępowania co do jakiegoś cznu którego sprawca nie został wykryty a w pozostałej części idziemy z aktem oskarżenia,jeżeli chcemy przekazać do prowadzenia innej prokuraturze. Za wyłączeniem materiału do odrębnego prowadzenia przemawia szeroko pojęta zasada ekonomiki procesowej i generalnie ma ona na celu doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia postepowania Generalną podstawa wyłaczeń materiału dowodowego jest art 34§ 3 kpk Art. 34. § 1. Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. § 2. Sprawy osób wymienionych w § 1 powinny być połączone we wspólnym postępowaniu; przepis art. 33 stosuje się odpowiednio. § 3. Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw, o których mowa w § 1 i 2, można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz