Etapy postępowania administracyjnego i definicja instancji.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy postępowania administracyjnego i definicja instancji. - strona 1

Fragment notatki:

Etapy postępowania administracyjnego prowadzonego przez
organ I instancji
Wszczęcie postępowania - istotne jest ustalenie daty wszczęcia postępowania.
Badanie prawidłowości treści wniosku pod względem formalnym - czy treść wniosku zawiera wszystkie niezbędne elementy podania ?
Stwierdzenie braków i niemożność ich usunięcia lub ich nie uzupełnienie przez wnioskodawcę oznacza pozostawienie podania bez rozpoznania.
Badanie właściwości do rozpoznania podania
Brak właściwości - przekazania podania do rozpoznania organowi właściwemu w sprawie z jednoczesnym powiadomieniem o tym wnioskodawcy.
Badanie przesłanek obligatoryjnego lub fakultatywnego wyłączenia pracownika lub organu.
Sprawdzenie czy wnioskodawca jest stroną postępowania - jeśli nie jest to wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
Ustalenie pozostałych stron postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
Postępowanie wyjaśniające:
postępowanie dowodowe - gromadzenie materiału dowodowego
ewentualna rozprawa tzw. administracyjna.
Ewentualne zawieszenie postępowania w drodze postanowienia.
Wezwanie stron(-y) do wypowiedzenia się odnośnie całości zgromadzonego materiału dowodowego.
Wydanie decyzji administracyjnej i jej doręczenie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz