Warunki działania efektu czystej ekspozycji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki działania efektu czystej ekspozycji - strona 1 Warunki działania efektu czystej ekspozycji - strona 2 Warunki działania efektu czystej ekspozycji - strona 3

Fragment notatki:

WARUNKI DZIAŁANIA EFEKTU CZYSTEJ EKSPOZYCJI  NA WSTĘPIE OBIEKT JEST NEUTRALNY DLA JEDNOSTKI (nie budzi awersji);  OBIEKT NIE MOŻE BYĆ EKSPONOWANY BEZ PRZERWY (efekt znudzenia);  OBIEKT JEST SŁABO ZNANY - NIE MA INNYCH OPRÓCZ EKSPOZYCJI PRZESŁANEK DO UKSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAWY;  EKSPOZYCJA OBIEKTU MOŻE MIEĆ CHARAKTER PODPROGOWY -Bornstein,1989 r. FUNKCJE POSTAW 1. SELEKTYWNE POSZUKIWANIE INFORMACJI ORAZ TENDENCYJNE INTERPRETOWANIE INFORMACJI NAPŁYWAJĄCYCH, TAK BY POTWIERDZAŁY POSTAWY (motyw spójności, teoria dysonansu poznawczego).  badania Fazio i in. (1983) pokazują, że wpływ obiektu objętego silną postawą wpływa na procesy poznawcze w sposób automatyczny i niespecyficzny: ułatwia formułowanie sądów zgodnych ze znakiem postawy oraz opóźnia formułowanie sądów niezgodnych ze znakiem postawy na temat obiektów nie związanych z obiektem pierwotnej postawy. REGULACJA ZACHOWANIA Potoczne obserwacje oraz badania (LaPierre, 1934) pokazują, że zgodność zachowania z postawami bywa niewielka - według metaanalizy badań dokonanej przez Eckesa i Sixa (1992) oraz Krausa (1995) przeciętna korelacja między postawami a zachowaniami wynosi 0,39. PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI I. Niewłaściwy sposób badania postaw - nadmiernie ogólny, podczas gdy badane zachowania są konkretne; II. Rodzaj sytuacji: są sytuacje ( skryptowe, dezindywidualizujące ), które nie sprzyjają uzewnętrznianiu postaw w przeciwieństwie do sytuacji indywidualizujących, w których jednostka uzewnętrznia swoje postawy (Abelson, 1982). III. cechy postawy: a. ważność postawy; b. związek postawy z osobistym doświadczeniem; c. wewnętrzna spójność postawy (postawy ambiwalentne) IV. Osobowość podmiotu postawy (tożsamość pragmatyczna - mała zgodność; osobowość pryncypialna - większa zgodność zachowań z postawami). W JAKI SPOSÓB POSTAWY WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIE? - MECHANIZMY WPŁYWU DWA MECHANIZMY WPŁYWU: TENDENCYJNE SPOSTRZEGANIE OBIEKTU POSTAWY URUCHAMIA ODPOWIEDNIE DO POSTAWY ZACHOWANIE (FAZIO): zachowuję się w sposób zgodny z postawą dlatego, że pozytywnie (lub negatywnie) spostrzegam obiekt postawy (zachowanie spontaniczne) POSTAWA KSZTAŁTUJE ŚWIADOME INTENCJE ZACHOWANIA SIĘ W ODPOWIEDNI SPOSÓB - TEORIA DZIAŁAŃ PRZEMYŚLANYCH Ajzena i Fishbeina: zachowuję się zgodnie z postawą, bo jestem świadomy tego, że lubię (nie lubię) określony obiekt i uważam że powinienem zachować się w odpowiedni sposób. KIEDY LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ W SPOSÓB SPONTANICZNY A KIEDY PRZEMYŚLANY? (badania Sanbonmatsu i Fazio, 1980).

(…)

….
 W SPRAWCH KONSUMENCKICH AUTORYTETEM JEST OSOBA ATRAKCYJNA FIZYCZNIE, POPULARNA ORAZ TAKA, Z KTÓRĄ ODBIORCA MOŻE SIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ (społeczny dowód słuszności) AD.  CECHY PRZEKAZU
A. PRZEKAZ POWINIEN WZBUDZAĆ EMOCJE:
POZYTYWNE, GDY OBIEKT POSTAWY JEST WARTOŚCIOWANY POZYTYWNE PRZEZ NADAWCĘ (np. coca cola, serek itp.)
NEGATYWNE, GDY OBIEKT POSTAWY JEST WARTOŚCIOWANY PRZEZ NADAWCĘ NEGATYWNIE ( np. palenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz