Wady rynków konkurencyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady rynków konkurencyjnych - strona 1 Wady rynków konkurencyjnych - strona 2

Fragment notatki:

WADY RYNKÓW KONKURENCYJNYCH:
Rynek nigdy nie jest doskonały, może być postrzegany jako wręcz niesprawiedliwy, dlatego, że dochód społeczności kraju (regionu) nigdy nie jest równomiernie rozłożony.
Rynki nie muszą być efektywne- „ZJAWISKO EFEKTÓW ZEWNĘYTRZNYCH”.
Dobra produkowane na rynku mogą być szkodliwe (np. narkotyki).
Rynki mogą proponować marnotrawstwo zasobów np. poprzez nadmierną reklamę produktów.
W dążeniu do zagarniania zysków producenci i konsumenci mogą wykorzystywać swoją pozycję na rynku i angażować się w działania niezgodne z prawem.
Niekontrolowany system rynkowy niesie ryzyko monopolizacji.
Wyżej wymienione wady stwarzają potrzebę stosowania odpowiedniego zakresu tzw. interwencjonizmu państwa.
Wprowadzone w tym zakresie regulacje najczęściej dotyczą systemu prawnego, polityki podatkowej, stosowania opłat, ulg i subsydiów.
Może być również stosowana państwowa kontrola cen, na którą składają się reguły i przepisy pozwalające na dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.
Kontrola cen może polegać na administracyjnym wyznaczeniu cen min. lub maks.
Wyznaczenie górnego pułapu cen powoduje, że jego przekroczenie staje się nielegalne. Ograniczenie to jest wprowadzane w warunkach niedoboru pewnych dóbr na rynku lub dla ochrony konsumenta przed nadmiernie wysokimi cenami.
Wyznaczenie tego górnego pułapu ma umożliwić najuboższym zakupienie produktu (żywności).
System ograniczeń ilościowych organizowany przez państwo ma za zadanie sprawiedliwie rozdzielenie towaru niezależnie od dochodów.
Utrzymanie kontroli cen przez dłuższy czas może przynieść skutki odwrotne do zakładanych, będąc efektem zwiększenia się wrażliwości funkcji podaży na zmiany cen, powodującego wzrost deficytu określonych towarów.
Wprowadzenie cen minimalnych sprowadza się do podwyższenia cen uzyskiwanych przez producentów lub dostawców.
W przypadku ustalenia płacy min. na poziomie przewyższającym cenę równowagi powoduje nadwyżkę podaży związaną z podniesieniem stawki płacy dla zatrudnionych przy jednoczesnym zmniejszeniu popytu na pracę i wielkości zatrudnienia.
Inny rodzaj interwencji państwa może polegać na tym, że państwo nie tylko ustala i kontroluje ceny lecz także kupuje i sprzedaje określone ilości dóbr uzupełniając w ten sposób prywatny popyt i podaż.
Ustalenie ceny maks. jest skuteczne wówczas, gdy jest ona niższa od ceny równowagi rynkowej. Tak ustalona cena zmniejsza bowiem wielkość podaży i prowadzi do wystąpienia nadwyżki popytu (chyba, że państwo dodatkowych ilości dobra). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz