Wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady oświadczenia woli - strona 1 Wady oświadczenia woli - strona 2 Wady oświadczenia woli - strona 3

Fragment notatki:


WADY OŚWIADCZEŃ WOLI Jest to nazwa zbiorcza, zaczerpnięta z języka potocznego stanowiąca kategorię techniczną obejmująca te stany faktyczne, w których ustawodawca pozwala podważyć oświadczenie woli z powodu nieprawidłowości w toku podejmowania decyzji, wyrażania woli. Wadą w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko te konstrukcje, które są wymienione w kodeksie cywilnym- wynika z tego, że nie każdy błąd jest błędem w rozumieniu prawa cywilnego. Katalog wad jest zamknięty. Zaliczamy do niego: ▪ brak świadomości lub swobody podjęcia decyzji; ▪ pozorność; ▪ błąd; ▪ groźbę. Skutki podobne do wad oświadczenia woli wywołuje również wyzysk, którego literalnie do owych wad się jednak nie zalicza. WADY POWODUJĄCE BEZWZGLĘDNĄ NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ: Są to sytuacje w których zakłócenie woli jest na tyle poważne, że ustawodawca uważa za konieczne wyeliminowanie oświadczenia woli z obrotu. Każda osoba zainteresowana może się powołać na takie wady. Zaliczymy tu: a) pozorność - pozornym jest oświadczenie złożone za zgodą drugiej strony „dla pozoru”. Pozorność to inaczej symulacja. Chodzi o oświadczenie złożone drugiej strony - występuje przy umowach i czynnościach skierowanych do określonego adresata. Oświadczenie ma być złożone dla pozoru - bez zamiaru wywoływania skutków prawnych wynikających z treści składanego oświadczenia woli. Może być to zamiar nie wywoływania skutków prawnych wogóle lub wywoływania innych skutków niż te, które są typowe dla danej czynności. Nieważne bezwzględnie jest oświadczenie pozorne, natomiast jeżeli oświadczenie pozorne zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność tej czynności ukrytej będzieuzależniona od tego czy spełnione zostaną wszystkie przesłanki jej ważności (np. co do formy). b) brak świadomości lub swobody podjęcia decyzji Z wadą tą mamy do czynienia gdy osoba nie zdaje sobie sprawy z okoliczności, nie umie wyobrazić sobie skutków swoich i cudzych zachowań. Katalog okoliczności wpływających na taki stan psychiczny nie jest zamknięty Stan ten może być stały (np. choroba psychiczna) jak i przemijający (np. przedawkowanie leków, wysoka gorączka). WADY POWODUJĄCE WZRUSZALNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ: W tego typu sytuacjach czynność prawna jest ważna, ale określonej osobie (autorowi oświadczenia) służy prawo podmiotowe kształtujące - może uchylić się on od skutków swego oświadczenia woli poprzez kolejne oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków oświadczenia dotkniętego wadą - jest to wzruszenie czynności prawnej. Do tych wad powodujących taki skutek zaliczamy: a) błąd ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz