Uwarunkowanie konfliktu - omówienie.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowanie konfliktu - omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

UWARUNKOWANIA KONFLIKTU Powstanie, przebieg i zakłócenie konfliktu zależy od wielu różnych czynników. M. Deutsch (1973) zwraca uwagę na kila różnych uwarunkowań.
Pierwszym czynnikiem są charakterystyki osobowościowe stron konfliktu. Składają się nań skłonności intelektualne, społeczne, psychiczne uczestników konfliktu, ich systemy wartości, aspiracje, motywacje itp.
Drugi czynnik uwarunkowań leży w sferze wzajemnych relacji między stronami. Ważne są tu wzajemna percepcja, postawy, ocena, oczekiwania itp.
Przebieg konfliktu jest też zależny od natury spraw leżących u podłoża konfliktu, szczególnie ich znaczenie dla stron, kompleksowość i stopnia uświadomienia sobie sprzeczności interesów.
Następnym rodzajem uwarunkowania jest społeczne otoczenie, w którym konflikt występuje. Normy społeczne obowiązują w tym otoczeniu wpływają na przebieg konfliktu i zachowania podejmowane przez jego uczestników. Otoczenie może ułatwiać lub utrudniać rozwiązywanie konfliktów.
Na bieg konfliktów czasami mają wpływ „widzowie” czyli osoby pozostające w różnych relacjach z uczestnikami konfliktu. Są one zainteresowane jego przebiegiem i końcowymi ustaleniami. Często próbują interweniować w przebieg konfliktu aby uzyskać korzystne z ich punktu widzenia rozwiązanie.
Przebieg konfliktu w dużej mierze zależy też od zachowań uczestników. Szczególnie od strategii i taktyk podejmowanych przez nich. Działania ukierunkowane na zaspokojenie własnego interesu w konflikcie oraz rodzaje wywieranych na partnera wpływów, determinują przebieg konfliktowych interakcji, a także emocji i satysfakcji uczestników.
Ostatnim wymienionym przez M. Deutsch (1973) uwarunkowaniem konfliktu są konsekwencje wystąpienia konfliktu dla uczestników i innych zainteresowanych osób. Spodziewane szybkie zyski lub straty wpływają na decyzje o zaangażowaniu się w konflikt.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz