Uwarunkowania życia społecznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania życia społecznego-opracowanie - strona 1 Uwarunkowania życia społecznego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Uwarunkowania życia społecznego
Życie społeczne jest uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne. Życie nie jest samodzielne
Determinizm społeczny:
Skrajny
Uwarunkowany
Kryteria określenia determinizmu:
Ze względu na Ilość Czynników:
a) życie społeczne determinowane jest przez jeden czynnik - determinizm monokazualny - jednoprzyczynowy. Skrajna forma (determinuje np. ekonomia, materia, kultura, charakter narodowy)
b) życie społeczne determinuje wiele czynników - determinizm multikazualny - wiele czynników i ich wpływ na życie społeczne
Ze względu na Zakres:
a) wszystkie dziedziny są determinowane - determinizm holistyczny
b) życie społeczne determinowane jest w jakichś dziedzinach - determinizm partykularny
Ze względu na Stopień:
a) w pełnym stopniu determinują, wysiłki idąca Marnę co ma się stać, to się stanie
b) w pewnym stopniu determinują, ważny aktywizm ludzki wybory perspektywy rozwojowe
Ad 3)
Determinacja specyficzna - przyczyna A wywołuje jeden skutek - determinacja jednorazowa. Np. Kraje, które nie mają węgla, nie mają przemysłu węglowego.
Pogląd woluntarystyczny - ludzka wola jest źródłem zjawisk i procesów społecznych. Myślenie indeterministyczne - Życie społeczne ma autonomię, samo siebie determinuje. Poza konsekwencje działań jednostka nie wyjdzie. Determinizm humanistyczny
Niezdolność do pracy determinuje choroba. Zdrowie jednak nie determinuje zdolności do pracy - determinacja wielowariantowa, niespecyficzna. Dylemat pozytywno-pozytywny (trzeba wybrać jedno z dwóch podobnych), dylemat negatywno- negatywny, dylemat pozytywno - negatywny (żeby było lepiej musi być najpierw gorzej)
Determinizm w literaturze:
Teorie, że życie społeczne jest determinowane przez demografie. Kp. Maltus: „Dóbr przybywa wg. progresji arytmetycznej, a ludności wg. progresji geometrycznej.” Nieproporcjonalny przyrost.
Monteskiusz uznał, że na kształt ustroju wpływa typ klimatu. W klimatach umiarkowanych - umiarkowana polityka. W klimatach gorących są bezwzględne systemy polityczne.
Marksizm - przykład monokazualnego determinizmu ekonomicznego. Społeczeństwo stoi na ekonomii, na niej wszystko się opiera. Weber uznał, że to wulgarny ekonomizm.
Determinizm historyczny - historia determinuje środowisko.
Wszystko determinuje kultura - w kulturze zapisane są wartości, nawyki, normy
Determinizm teologiczny - Bóg determinuje wszystko
Los determinuje życie Przypadek determinuje (się chłopina zapędził

(…)

… tworząc kulturę, spowodował zmiany zw. Akceleracją dojrzewania biologicznego. (100 lat temu ludzie dojrzewali 3 lata później). Są dwie fazy wychodzenia z wieku młodzieńczego. Dorosły w socjologii:
Samodzielna egzystencja
Branie odpowiedzialności za innych
Kiedy człowiek przestał być tożsamy tylko z przyrodą? neolit (młodsza epoka kamienia gładzonego). Okres nadwyżek żywności w stosunku do potrzeb -> naczynia przechowujące. Hodowla zwierząt w celu uniknięcia przypadkowości w zdobywaniu pokarmu mimo koczowniczego trybu życia. Kolejnym etapem była uprawa roślin -> początki domostwa, osiadłego trybu życia, narzędzia -> rewolucja neolityczna.
Na czym polegało przejście? Jakie cechy posiadał człowiek, by móc przejść na ewolucję kulturalną?
Zaistniały dwa syndromy:
Syndrom ekonomiczny (korelaty: pionizacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz