Uwarunkowania przestrzenne gospodarki Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania przestrzenne gospodarki Polski - strona 1 Uwarunkowania przestrzenne gospodarki Polski - strona 2 Uwarunkowania przestrzenne gospodarki Polski - strona 3

Fragment notatki:


GEOGRAFIA REGIONALNA POLSKI- GEOGRAFIA EKONOMICZNA ( prof . UWr dr hab . Władysław Hasiński ) Uwarunkowania przestrzenne gospodarki Polski: PRZYRODNICZE wnikają z położenia Polski w Europie /ale my nie umiemy wykorzystać tego położenia/
klimat zmienny
warunki glebowe (zależą od położenie i efektów zlodowaceń) - to wpływa np. na położenie surowców mineralnych HISTORYCZNE ukazują rozwój społeczno - gospodarczy w danym czasie
pokazują dokonania gospodarcze w określonych warunkach politycznych
etapy rozwoju struktury przestrzennej polskiej gospodarki: I ETAP: (do 1914 r.) - gł XIX wiek
Zakończony wojną II ETAP : (1918 - 1939) Zakończony II wojną III ETAP (1945 - 1989) gospodarka nakazowo - rozdzielcza IV ETAP rozpoczął się tzw. URYNKOWIENIEM gospodarki żywnościowej
1.08.1989 - wstęp do zmian gospodarki - „terapia szokowa” Balcerowicza od 1.01.1990.
Ten etap trwa nadal  transformacja gospodarki w gospodarkę rynkową
Tzw. „wolny rynek” nie istnieje, bo każdy z krajów prowadzi politykę chroniącą własny rynek.
Po II wojnie światowej Polska również przechodziła transformację, ale w odwrotnym kierunku - od kapitalizmu liberalnego do socjalizmu.
Historycznie:
Chrobry
Potop Szwedzki
rozbiory
I i II wojna światowa
Polska miała jedne z największych zniszczeń
Momenty załamania się gospodarki
To, co obecnie obserwujemy w gospodarce jest wypadkową wymienionych wcześniej 4 etapów:
Na każdym z tych etapów to, co zostało wypracowane było wypadkowa pomiędzy wpływem czynnika przyrodniczego i historycznego.
Najważniejsze dokonania kapitalizmu europejskiego w XIX wieku (Polska pod zaborami): ( inne traktowanie ziem polskich przez każdego z zaborców) ZABÓR PRUSKI najlepiej rozwinięty
państwo pruskie traktowało Polskę jako ziemie własne, Rosja i Austria jako ziemie typu kolonialnego
ówcześnie najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo w Europie
na polskich ziemiach inwestowano w : rolnictwo (Śląsk, Wielkopolska, Kujawy)
dynamiczny rozwój gospodarki
dynamiczny rozwój Berlina
przenoszenie się ludzi do miast (zapewnienie aprowizacji dla ludności)
na przełomie XIX i XX wieku Śląsk był największym na świecie producentem buraka cukrowego
Dbanie o gospodarkę rolną w zaborze pruskim:


(…)

… poza zabór „za chlebem” za Ocean
Wywózki na Syberię
Dostęp do nauki (płatnej)
Rozwijano:
przemysł maszynowy (Warszawa) prywatny
Infrastruktura:
Rosjanie dołożyli się do budowy tylko 3 linii kolejowych
Warszawa - Moskwa
Warszawa - Petersburg
Lwów - Odessa
Polski kapitał wybudował linie Warszawa - Wiedeń
przemysł lekki (włókienniczy)
Łódź i okolice.
Tym przemysłem zawiadywali Żydzi (którzy przenieśli się tu z Niemiec. Mieli dużo kapitału) - pustkę po nich w zaborze pruskim wypełnili Polacy.
Nieograniczone rynki zbytu.
Przeludnienie polskiej wsi (tania siła robocza), dynamiczny rozwój przemysłu lekkiego. Na bazie tego wykształciły się 2 okręgi przemysłowe:
Gubernia Piotrkowska (Piotrków Trybunalski, tereny wokół Łodzi na południe aż do Sosnowca, który nie należał do zaboru pruskiego)
Gubernia Warszawska…
…:
linia kolejowa: Kraków - Tarnów - Lwów - Odessa oraz Muszyna - do stolicy Imperium
kilka dróg
Polityka Austrii:
przemysł ciężki „wyrzucony” do Czech
przemysł lekki pozostawiony w Austrii
Lata 30' okresu międzywojennego  „import” nauczycieli z zaboru austriackiego do pruskiego.
Zabory w 1913 r. /wg. Misztala/
zabór
pruski
rosyjski
austriacki
Zatrudnieni w przemyśle
Os/ 1000 mieszk.
63
34
6
Gęstość…

inflacja z lat 80' to tylko namiastka tej z okresu międzywojennego
1924 - 1925 ETAP STABILIZACJI WALUTY I KRYZYSU POINFLACYJNEGO
rezygnacja z 4 walut
ustalenie polskiego złotego dzielonego na 100 groszy
ustalenie parytetu (wartości) złotego w stosunku do innych walut - w oparciu o franka szwajcarskiego (jedna z najstabilniej szych walut)
ustalenie proporcji, w jakich wymienia się marki za dolara
GRABSKI…
… OKRES GOSPODARKI WOJENNEJ
zakupy bronie, wszelkie działania skierowane na front
1921 - 1923 OKRES ODBUDOWY INFLACJI
dalszy ciąg unifikacji (prawa, waluty obiegowej, ludzi); cały czas w obiegu były 4 waluty
hiperinflacja tak wielka, że mówiło się „jednego dnia sprzedawało się gospodarstwo rolne za kilka walizek pieniędzy, a za dwa tygodnie można było za to kupic pudełko zapałek
ostudzenie gospodarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz