Uwarunkowania od początku XX wieku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania od początku XX wieku - strona 1 Uwarunkowania od początku XX wieku - strona 2 Uwarunkowania od początku XX wieku - strona 3

Fragment notatki:


Uwarunkowania od początku XX wieku 1936 - 1939 OKRES INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARCE NARODOWEJ okres b. Ważny dla rozwoju gospodarki.
Przed wojną panował kapitalizm liberalny
Nazwę Interwencjonizm Państwowy wymyślił EUGENIUSZ KWIATKOWSKI  w Polsce nie doszło do wykształcenia się średniej warstwy kapitalistycznej i rolą państwa było ja zastąpić.
Osiągnięcia gospodarcze: Budowa portu w Gdyni początek w latach 20'
rozbudowa miasta - Gdynia „Orłowo”
inżynier Wende - główny projektant
inicjatywa E. Kwiatkowskiego
otwarcie Polski na świat
Port został oddany do eksploatacji na przełomie lat 20' i 30'. Emigracja robotników  USA i Kanada. Port był b. Szybko rozbudowywany. W 1938 roku pod względem przeładunkowym Gdynia zajmowała II miejsce na Bałtyku  dynamiczny rozwój importu i eksportu. Port kilka razy modyfikowany istnieje po dzień dzisiejszy.
2)Budowa nitki węglowej łączącej Śląsk bezpośrednio z Gdynią (z pominięciem Gdańska) Budowa równolegle z portem w Gdyni.
 Gdańsk był „wolnym miastem” zarządzanym de facto przez Niemców, zatem były duże kłopoty z wywożeniem towarów.
 chodziło o ominięcie „utrudnień” i budowę linii bezpośrednio do Gdyni. Budowa przy udziale kapitały polskiego i francuskiego.
Śląsk - Zduńska Wola- Bydgoszcz - Kaszuby - Gdynia Orłowo
Stamtąd pociągnięto później linie aż do Helu
Linia wykorzystywana głównie do przewozu towarów
Aktywizacja terenów położonych wzdłuż linii kolejowej.
Budowa COP Z budową noszono się od początku lat 20'.  w zamierzeniu produkcja broni, okręg zbrojeniowy.
Od 1936 roku zaczęto budowę COP. B. Duża zasługa E. Kwiatkowskiego (który wybrał odpowiednie miejsce do budowy teren zaniedbany gospodarczo
oddalony od granic państwa
podejście systemowe
ten pomysł został w 100% spełniony).
Pomysł przejęty później przez Włochów do aktywizacji Południa oraz przez Amerykanów (budowa zapory). Położenie COP: na pd. Karpaty - na pn. Radom, Lublin.
Podział COP na 3 części: województwo kieleckie - część surowcowa (Radom, Kielce) część aprowizacyjna (Lublin)
stosunkowo dobre gleby (rędziny, lessy)
niezła kultura rolna
okręg sandomierski teren, na którym głównie lokowany nowe inwestycje gospodarcze (w pozostałych 2 częściach też, ale na tym terenie najwięcej)
teren położony w widłach Wisły i Sanu


(…)

… tak wielki, ze Mazowiecki zwrócił się o pomoc do krajów zachodnich   powstanie Agencji Rynku Rolnego (skupowanie i magazynowanie nadwyżek produkcyjnych, a w czasie niedoboru - odsprzedaż po niewygórowanych cenach)
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (opieka i dbanie o grunty PGRÓW)
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - rolnictwo zaczęło się „dźwigać” od ok. 1996 roku.
zmiany strukturalne w rolnictwie m. in. Zmiana wielkości gospodarstw rolnych
Tworzenie spółek typu rodzinnego (do czasu wejścia do Unii)
powstanie gospodarstw 2 - 3 hektarowych
powstanie wielkoobszarowych (wykupywanie)
bardzo duża ilość nieużytków i odłogów ( ok. 1 mln 800 tys ha)
przemysł = RESTRUKTURYZACJA
b. Dużo powstaje, ale tylko w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych
zmieniły się zasady lokalizacji (dostęp…
….
15 - letni perspektywiczny plan gospodarczy obejmujący lata 1939 - 1953 (przedstawiony przez Eugeniusza Kwiatkowskiego w 1938 roku)
ETAPY:
1939 - 1941 rozbudowa przemysłu o znaczeniu militarnym
1942 - 1944 priorytet dla komunikacji i motoryzacji
1944 - 1947 modernizacja wsi i rolnictwa
1948 - 1950 rozwój urbanizacji i industrializacji
1951 - 1953 ujednolicenie struktury ekonomicznej kraju…
… od kapitalizmu do gospodarki nakazowo - rozdzielczej)
1949/ 1950 - odbieranie własności prywatnych, gnębienie drobnych przedsiębiorców
od 1950 r - IDEE SOCJALIZMU
B. wielkie różnice w 3 częściach kraju - pozostałości pozaborowe
Wschód bez gazu, wody, ogrzewania  wodociągi w Łodzi wybudowano dopiero w 1970 r
I. 6 - letni plan gospodarczy (1950 - 1955)
olbrzymie ambicje błyskawicznej rozbudowy przemysłu…
… w Piasecznie
bud. FSO w Bielsku - białej - produkcja Malucha
rozbudowa przemysłu włókienniczego w łodzi
przemysł odzieżowy
przemysł spożywczy rozbudowa każdej branży
zlikwidowanie obowiązkowych dostaw dla rolników.
Od roku 1970 - I pięciolatka
+
rewolucyjne zmiany w ROLNICTWIE
ubezpieczenia zdrowotne indywidualnych rolników
zniesiono obowiązkowe dostawy i zastąpiono je kontraktacjami
tańsze kredyty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz