Usucapio (zasiedzenie)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usucapio (zasiedzenie) - strona 1 Usucapio (zasiedzenie) - strona 2 Usucapio (zasiedzenie) - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron.
Usucapio (zasiedzenie) nabycie własności wskutek ciągłego posiadania przez czas określony prawem
najpierw następuje nabycie przez posiadacza, a potem wygaśnięcie praw własnościowych właściciela
celem było usunięcie długotrwałej niepewności, co do własności:
uzdrowienie wad nabycia pochodnego natury formalnej lub materialnej (np. nabycie własności kwirytarnej)
jedyne remedium na nabycie od niewłaściciela
obciążające przedmiot prawa rzeczowe nie gasły w wyniku zasiedzenia, dlatego ówczesna dogmatyka kwalifikuje je, jako nabycie pochodne
nabycie gruntu służebnego utrzymywało w mocy wszystkie ciążące na nim prawa
wynika z tego, że zasiedzenie jest skierowane tylko przeciw właścicielowi, nie przeciw osobom uprawnionym z tytułu praw na rzeczy
ustawa XII Tablic określała czas zasiedzenia na:
2 lata przy nieruchomościach
rok przy ruchomościach
dopiero po upływie tego czasu nabywca uzyskiwał sytuację prawną niezależną od zbywcy wymogi zasiedzenia: rzecz musiała należeć do kategorii res habilis (rzecz zdatna do zasiedzenia), niezdatne były: res extra commercium rzeczy skradzione
nabyte przemocą
rzeczy należące do skarbu państwa
rzeczy należące do instytucji kościelnych
odziedziczone po matce titulus (słuszny tytuł)
zwany też iusta causa (słuszna przyczyna)
kupno
darowizna
posag
dziedziczenie
zapis windykacyjny
przyjęcie należnego świadczenia
wymagano rzeczywistego istnienia słusznego tytułu bona fides (dobra wiara)
konieczna w momencie nabycia posiadania
później nieistotna possessio (posiadanie)
musiało być wykonywane w sposób ciągły
we własnym imieniu
musiało być posiadaniem cywilnym ( possessio civilis )
każda utrata przerywała bieg zasiedzenia i wymagano rozpoczęcia go na nowo nie przerywało zasiedzenia wniesienie powództwa windykacyjnego przez właściciela ani śmierć posiadacza, którego dziedzic kontynuował bieg zasiedzenia tempus (czas posiadania)
początkowo bardzo krótki: rok / dwa lata
po reskrypcie cesarskim w końcu II w.: longi tempores praescripto 10 lat na zasiedzenie nieruchomości, jeśli zbywca i nabywca mieszkali w tej samej gminie
20 lat jeśli w różnych
Justynian: longissimi temporis praescripto 30 lub nawet 40 lat
nie musiał istnieć słuszny tytuł
dopuszczalne nawet wobec rzeczy skradzionych
Nabycie pierwotne prawo nie jest przelewane z osoby na osobę w drodze sukcesji, lecz powstaje samodzielnie u nabywcy


(…)

ius gentium (prawa ludów)
zasada nemo plus iuris nie ograniczała przypadków nabycia pierwotnego
sposoby nabycia:
occupatio (zawłaszczenie)
dotyczyło rzeczy bezpańskich (res nullius) nawet, jeśli były zdobyte na cudzym gruncie
dzikie zwierzęta
ptaki
ryby
rzecz porzucona przez właściciela z zamiarem wyzbycia się własności
jeśli nabywający nie wiedział, kto był właścicielem, musiał rzecz zasiedzieć…
… współwłasności
przylutowanie
stworzenie rzeczy złożonej
części składowe mogą podlegać skardze wydobywczej, odrębnej windykacji od całości
zmieszanie płynów (confusio) lub substancji stałych
powstanie proporcjonalnej współwłasności
superficiato (przerobienie lub przetworzenie cudzych materiałów)
Sabinianie: decyduje substancja, rzecz dla właściciela materiałów
Prokulianie: nadana substancji postać tworzy nową…
… ryzyka i krozyści:
alluvio (przymulisko)
avulsio (oderwisko)
alveus derelictus (opuszczone koryto rzeczne)
insula in flumine natia (wyspa na rzece)
insula in mari nata (wyspa na morzu)
wyspa na morzu przypadała na zasadzie okupacji pierwszemu posiadaczowi
właściciele gruntów nadrzecznych uzyskiwali w odpowiedniej proporcji w/w nabytki
superficies solo cedit (co trwale połączono z gruntem, przypada jego właścicielowi)
zabudowa
zasianie
zasadzenie
budynek zawsze dzieli los prawny gruntu
podlega wspólnym rozporządzeniom
windykacji
ochronie posesoryjnej
w prawie klasycznym zasada nie dopuszczała żadnych wyjątków i taka została przekazana w kompilacji
prawo germańskie:
tradycyjnie dopuszczało odrębną własność:
budynków (przyznając budynek budowniczemu)
pozyskanych plonów (przyznając je zasiewcy)
w XIIw. rozwinęła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz