Usługi - definicja prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi - definicja prawna - strona 1

Fragment notatki:

Usługi Przez usługi należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 69) uwzględniającego postanowienia załącznika II do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114 z późn. zm.) oraz załączników XVII A i XVII B do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE L 134 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.). W wyniku nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) zrezygnowano z bezpośredniego odesłania do kategorii usług priorytetowych i niepriorytetowych zawartych w załącznikach do dyrektyw unijnych (klasycznej i sektorowej) i przewidziano delegację ustawową dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia wykonawczego do ustawy zawierającego wykazy usług priorytetowych i niepriorytetowych. Nowe rozwiązanie ma na celu zapewnienie tożsamego definiowania pojęć w prawie polskim i unijnym i umożliwia zamawiającym posługiwanie się wyłącznie przepisami prawa krajowego.
Jest to więc definicja uzupełniająca zakres pojęć dostawa i roboty budowlane. Zamiarem ustawodawcy było uszczelnienie w ten sposób systemu zamówień publicznych. W praktyce będą to wszystkie umowy, które mogą być zakwalifikowane pod pojęcie umowy zlecenia lub do których znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz