URZĄDZENIA NAWIGACYJNE - opracowane zagadnienia do kolokwium nr 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
URZĄDZENIA NAWIGACYJNE - opracowane zagadnienia do kolokwium nr 1 - strona 1 URZĄDZENIA NAWIGACYJNE - opracowane zagadnienia do kolokwium nr 1 - strona 2 URZĄDZENIA NAWIGACYJNE - opracowane zagadnienia do kolokwium nr 1 - strona 3

Fragment notatki:

UKŁ WEWN ŻYROKOMPASÓW:   -Przekazywanie informacji o położeniu kuli żyroskopowej do urz.  Śledzącego.  Po obracaniu o pewien kąt: mniejsza pow. kontaktu- zmiana oporu- powstanie napięcia –wzmocnienie-podanie sygnału na kulę śledzącą i powtarzacz  ;; sygnał zostaje podany na układ obracający kulę śledzącą i powtarzacz -dop.  opóźnienie śledzenia 6º/15 – kula śledząca obraca się by nadążyć za kula żyro. -Ukł. służący do utrzymywania temp płynu kompasowego:  Anschütz 45-55ºC  Plath C 52-60ºC – temp eksploatacji ;  UKŁ:   RT [regulator temp(pomiar temp i wyłącznik)]→wył. zasilania gdy temp  za wysoka → PK [podgrzewacz z termometrem]→sygnał z termometru → RT  [→włącz gdy temp za wysoka← wył. gdy temp za niska] → element chłodzący  [wentylator –wymiennik ciepła]         -W środku kuli żyro:  2-silniki –wirniki żyro ; układ tłumiący lub przesunięcie  śr. masy ; smarowanie łożysk wirników żyro- gęst olej/ szybko się po DEWIACJE: Przyczyny dewiacji żyro     :     -/STATYCZNE/  -występują niezależnie od tego czy kompas pracuje ;  -        /błąd czułości/- 0,05-0,2º (kompas wykrywa zmiany kursu o ten kąt ;  -       /błąd odczytu/ - ½d ,d-elementarna działka lub 1 na ostatnim miejscu np.  Anschutz 0,1º dla wyświetlaczy        cyfrowych  - /błąd konstrukcyjny/  wynika z różnicy szer geog. – małe wartości między  miejscem montażu a eksploatacji  - / błąd montażowy/  -  /DYNAMICZNE/-  dewiacja prędkości [rad]   dV =–  V[w]  f=φ    poprawka o  największej wartości.  /Moment precesyjny/: M=I·ω·ω1   ;  I rodzaj:  przy stałym kursie wywołana zmianą prędkości liniowej /∆V/ II rodz:  wywołana zmianą prędkości kątowej wywołaną zmianą kursu statku Poprawki środowiskowe poch od otoczenia - /od falowania / -falowanie wywołuje przechyły poprzeczne i wzdłużne - /od przechyłu/  -od zalania lub przesunięcia ładunku  –  czas trwania powrotu  żyrokompasu do wskazań sprzed zakłócenia może trwać długo – im dłuższe  zakłócenie tym gorzej.     RODZ DEWIACJI:  -      STATYCZNA:  czułości ,odczytu, konstrukcji, montażu - DYNAMICZNA:  prędkości, inercyjna (I i II rodzaju), środowiskowa  (falowania , przechyłu) - MONTAŻOWA- statyczna odchyłka +/–1º - WIELKOŚCI CHAR KOMPASÓW: - przec wielkość nadążania:  40-50º/s - dop przechył =/–  45º - błąd statyczny konstrukcyjny  0,1º - zasilanie   115-240V ; 150 W- pobór moc - kompas SR-180 – błąd dynamiczny: 0,4º ; zasilanie z sieci prądu stałego 

(…)

… żyrokompasu
Efekt wahadła uzyskuje się w dwojaki sposób , przez zawieszenie w osi x
żyroskopu naczyń połączonych , częściowo wypełnionych ciecz , stanowiących
ukł
balistyczny oraz przez obniżenie środka ciężkości . Pierwszą metodę stosuje się
w komp. jedno żyroskopowych a drugą w dwu żyroskopowych. Są to kompasy z
korelacją zewnętrzną
ZAD Jakie rodzaje dewiacji wystąpią przy zmianie kursu i prędkości…
…, 131 cm3 gliceryny i 4,3 g kwasu benzoesowego odpowiednia
przewodność, formaliny tech- zabezpiecza przed drobnoustrojami , spirytus
ratyfikowany- obniża wartość zamarzania
ZAD Sposób przekazywania położenia kuli żyro do kuli śledzącej.
Ukł naśladujący wykorzystuje mostek Wheastone’a Różnica potencjałów na
elektrodach ukł śledzącego powstaje na skutek rozsynchronizowania kuli
śledzącej z kulą…

zwiększyć strefę martwą
ZAD Dokładność i zasady eksploatacji logu ciśnieniowego.
Logi ciśnieniowe są znacznie dokładniejsze od mechanicznych. Do pomiaru
wykorzystuje się ciśnienie całkowite i statyczne czyli wielkość ciśnienia
dynamicznego mierzonego za pomocą manometru różnicowego
- pomiar tylko dla ruchu do przodu
- konieczność odpowietrzenia
- brak pomiaru na płytkich wodach
- wprowadzenia agresywnej…
… z nią popychacz, wskaźnik określa wartość Pd,
będącą różnicą ciśnienia całkowitego i statycznego, co pozwala określić prędkość
statku. Znając ciśnienie dynamiczne Pd, można obliczyć prędkość statku.
ZAD Sposób skalowania logu.
Do skalowania przyrządu służą regulatory A,B,C .Służą one do wprowadzania
poprawek do wskazań logu. Regulator A wprowadza poprawkę niezależną od
prędkości statku. Regulator B wprowadza…
… samoczynnego nastawiania swojej
głównej osi x będącej wskaźnikiem kierunku – w płaszczyźnie południka
rzeczywistego i w płaszczyźnie horyzontu. Źródłem informacji położenia
wskaźnika jest wahadło fizyczne stanowiące element pomiarowy żyrokompasu
Efekt wahadła uzyskuje się w dwojaki sposób , przez zawieszenie w osi x
żyroskopu naczyń połączonych , częściowo wypełnionych ciecz , stanowiących
ukł
balistyczny…
…-statyczna odchyłka +/–1º
WIELKOŚCI CHAR KOMPASÓW:
- przec wielkość nadążania: 40-50º/s
- dop przechył =/– 45º
- błąd statyczny konstrukcyjny 0,1º
- zasilanie 115-240V ; 150 W- pobór moc
- kompas SR-180 – błąd dynamiczny:0,4º ; zasilanie z sieci prądu stałego
24V; czas rozruchu 3h
ŻYROKOMPAS ŚWIATŁOWODOWY
- jeżeli światłowód jest nieruchomy z wiązki w tym samym czasie spotkają się
w punkcie wyjścia
- jeżeli koło obróci się , różnica dróg wiązek światła będzie 2Є Є- kat o jaki
obraca się światłowód od chwili wpuszczenia światła , różnica czasu jest
bardzo mała
- różnica dróg = 2Є•n
- światłowodowi trzeba nadać ruch wirowy aby uzyskać efekt żyroskopowy
- można zmierzyć kąt obrotu światłowodu poprzez pomiar czasu
- główna zasada: zjawisko przesunięcia fazowego dwu wiązek światła w
kołowym światłowodzie…

- problem dokł. montażu przestaje istnieć –można wprowadzić odp. poprawkę
- WIELKOŚCI CHAR: -sumaryczne dewiacje statyczne 0,7º ; - opóźnienie
kompensacji przechyłów do kilku s WADA! ; - czas rozruchu 30 min ; pobór mocy 45 W
ZAD: Obliczyć wart momentu sił wywołujących precesję i zaznaczyć
kierunek jego działania
M=3,33*0,5=166,7 Nm ; Mp=166,7(*15)1/s ; Mz= -2500Nm/s
ZAD: Opisać sposób przekształcenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz