Uproszczone tryby egzekucji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uproszczone tryby egzekucji - strona 1

Fragment notatki:

UPROSZCZONE TRYBY EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW O CHARAKTERZE NIEPIĘNIĘŻNYM Uwagi ogólne Uproszczone tryby egzekucji administracyjnej to szczególne przypadki w których ustawa egzekucyjna dopuszcza możliwość zaniechania określonych czynności egzekucyjnych.
Stosuje się je jedynie w przypadkach ściśle określonych przez prawo
stosuje się je w celu ochrony dóbr szczególnie chronionych
prowadzą do znacznego ograniczenia gwarancji procesowych uczestników postępowania egzekucyjnego
Przymus natychmiastowy Reguluje go art 150 ustawy egzekucyjnej i stosuje się go tylko do obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Stosuje się gdy:
zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego
zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niemożnością lub znacznym utrudnieniem w dochodzeniu wykonania przez zobowiązanego obowiązku
przyczyny uzasadniające ten tryb postępowania wynikają z przepisów szczególnych
Uproszczenie czynności egzekucyjnych w przypadku przymusu natychmiastowego polega na:
możliwości natychmiastowego zastosowania przymusu bezpośredniego
po ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego
bez doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego i postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego
nie jest wymagane uprzednie upomnienie
Organami uprawnionymi do tej egzekucji są organy właściwe rzeczowo do prowadzeniaq egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, a także organy celne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz