Obowiązki o charakterze niepieniężnym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki o charakterze niepieniężnym - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tryby uproszczone egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym
Ustawa w szczególnych sytuacjach dopuszcza możliwość zaniechania określonych czynności egzekucyjnych. Ma to charakter wyjątkowy ponieważ prowadzi do zmniejszenia gwarancji procesowych uczestników postępowania dlatego stosuje się je tylko w przypadku gdy zwłoka w wyegzekwowaniu obowiązku stanowi zagrożenie dla dóbr szczególnie chronionych.
Tryby:
Przymus natychmiastowy- tylko obowiązki o char niepieniężnym; zastosowanie:
Jeżeli zwłoka w wyk obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego
Jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niemożnością lub znacznym utrudnieniem w dochodzeniu wykonania przez zobowiązanego obowiązku Jeżeli przyczyny uzasadniające ten tryb postępowania wynikają z szczególnych przepisów
Tryb ten polega na możliwości natychmiastowego użycia przymusu bezpośredniego ,po ustnym wezwaniu organu(nie jest konieczne)egzekucyjnego właściwego albo organy celne, bez doręczenia odpisu tytułu wykon i postanowienia o zastosowanie środka.
Uproszczone wykonanie ustnie wydanych poleceń-tylko obowiązku o char niepieniężnym; zastosowanie:
Jeżeli zwłoka w wyk obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego
Jeżeli zwłoka w wyk obowiązku groziłaby ciężkimi szkodami dla gospodarki narodowego
Jeżeli wymaga tego szczególny interes społeczny lub przepis szczególny
Tryb ten polega na możliwości odstąpienia od wystawienia tytułu wyk i doręczenia zobowiązanemu postanowienia o zastosowaniu środka.
Zastosować to mogą organy wskazane w ustawie egz, w granicach swoich kompetencji do nakładania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Można zastosować tylko 3 środki egz: wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, przymus bezpośredni.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz