Uniwersytet Warszawski - strona 831

Bibliotece i informacji, Dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Dariusz Grygrowski
 • Podstawy nauki o książce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 98

Dokumenty: piśmiennicze graficzne - treść wyrażona znakami graficznymi niepiśmiennicze: oglądowe (wizualne) np. ikonograficzne słuchowe (audialne) oglądowo-słuchowe (audiowizualne) Co w takim razie z dokumentami np. dotykowymi? ...

System polityczny Republiki Białoruś

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 490

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 13 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: geneza ustroju, prezydent, parlament, rząd, kompetencje, Izba Przedstawicieli, Rada Republiki, Sąd Konstytucyjny....

Doktryna leninowska - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: teoria autorytarna, fundamenty doktryny leninowskiej, zasada upaństwowienia mediów, zasada klasowości i partyjności mediów, dziennikarz a partyjność....

Formy profesjonalnej pomocy psychologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: formy profesjonalnej pomocy psychologicznej, czynniki niespecyficzne w profesjonalnej pomocy psychologicznej, fazy procesu zmiany zachowania, formy profesjonalnej pomocy psychologicz...

Podejście poznawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Podejście poznawcze, powstawanie niedostosowanych emocji i zachowania, Schematy myślenia u osób z zaburzeniami osobowości (Young 1990) , Ujawnianie nieracjonalnych przekonań ...

Podejście humanistyczno-egzystencjalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: podejście humanistyczno-egzystencjalne, koncepcja powstawania problemów emocjonalnych – Rogers, Relacja terapeutyczna - warunki konieczne i wystarczające do rozwoju ...

Pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie, Model Salutogenetyczny A. Antonovsky’ego (1995) Poziom zdrowia , Zaradność określana jako poczucie kompetencji do radzenia sobie z o...

Psychoanaliza i jej rozwój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Psychoanaliza i jej rozwój, Teoria Freuda dotyczy zaburzeń nerwicowych, Mechanizm powstania objawów nerwicowych, psychoanaliza Freuda -II Faza rozwoju psychoseksualnego...

Psychoprofilaktyka w zakresie zdrowia somatycznego oraz psychicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 287

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Psychoprofilaktyka w zakresie zdrowia somatycznego oraz psychicznego, zdrowie jako potencjał i właściwości człowieka, Cebulowa teoria szczęścia autorstwa profesora Janusza Czapińskiego (2004). ...

Rehabilitacja neuropsychologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rehabilitacja neuropsychologiczna, Dysfunkcje neuropsychologiczne wymagające terapii NP, Konsekwencje uszkodzenia mózgu wg. WHO, Główne kierunki rehabilitacji, Etapy procesu terapii...