Uniwersytet Warszawski - strona 830

Dostęp do informacji publicznej - argumenty przeciw udostępnianiu info...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: informacja publiczne, argumenty przeciw udostępnianiu informacji publicznej, główne założenia wynikające z ustawy, argumenty za udostępnianiem informacji publicznej, dostęp do inform...

Istota negocjacji w sferze publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zakres stosowania negocjacji w sferze publicznej, przedmiot negocjacji, negocjacje dwustronne, negocjacje wielostronne, negocjacje formalne i nieformalne....

Geneza i rozwój wspólnej polityki imigracyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: geneza WPI, hipoteza "ucieczki od Europy", WPI UE a swobodny przepływ osób, etapy współpracy w obszarze imigracji i azylu,

Polityka integracji imigrantów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: polityka integracji imigrantów, definicje integracji, polityka integracyjna, wskaźniki skuteczności PI, unijna definicja integracji, inne inicjatywy w obszarze polityki integracyjnej....

Polityka wobec legalnej imigracji zarobkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: akty prawne w obszarze migracji europejskich, Zielona Księga w sprawie migracji europejskich, Zielona Księga - dyskutowane zagadnienia, zasada preferencji wspólnotowej, niebieska karta Unii Europejskiej....

Uwarunkowania polityki migracyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: migracja w Europie po II wojnie światowej, przemiany wzorców migracyjnych po 1975 roku, wstrzymanie migracji po 1973 roku, konsekwencje "zamknięcia drzwi" dla procesów migracyjnych, rodowód imigracyjny państw "15"...

Prezentacja - trzecia fala demokratyzacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: fala demokratyzacji, trzy fale demokratyzacji, pierwsza fala demokratyzacji, druga fala demokratyzacji, trzecia fala demokratyzacji....

Lech Wałęsa - ponadczasowy internetoman

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: polityk - starszy czy młodszy to zwierzę internetowe, blip., infromacje na temat ruchu w sieci P. Lecha Wałęsy....

Polityka europejska Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Pobożny
 • Miedzynarodowa polityka ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Partie Wielkiej Brytanii a stosunek do integracji europejskiej, problem EWG, konserwatyści, Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii, Partia Pracy, laburzyści, ogólne tendencje....