Uniwersytet Warszawski - strona 832

Rehabilitacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rehabilitacja społeczna, Rehabilitacja chorych psychiczniepodstawy prawne, Społeczność terapeutyczna w oddziale szpitalnym, Grupowe formy pracy społeczności terapeutycznej w oddziale ...

Podejście behawioralne oparte na teorii uczenia się

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Podejście behawioralne oparte na teorii uczenia się, Powstawanie zachowania niedostosowanego, Modyfikowanie zachowania niedostosowanego, Systematyczna desensytyzacja w realnej sytuacji ...

Wymiar etyczny pomocy psychologicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Wymiar etyczny pomocy psychologicznej, Tworzenie etycznych kodeksów zawodów związanych z pomaganiem ludziom, Naczelna zasada etyki praktyki klinicznej sformułowana przez Hipokratesa...

Kryzysy średniego wieku, punkty zwrotne i wydarzenia życiowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Kryzysy średniego wieku, punkty zwrotne i wydarzenia życiowe, Nauczenie się czegoś niepokojącego o sobie, Pytania dotyczące kryzysu średniego wieku ...

Średnia dorosłość-teorie poszukiwania równowagi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Średnia dorosłość-teorie poszukiwania równowagi, Źródła teorii Junga, KONCEPCJA STRUKTURY ŻYCIA LEVINSONA ...

Generatywność w średniej dorosłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Generatywność w średniej dorosłości, porównanie Platona i Eriksona przez McAdamsa, 4 formy generatywności według Kotre, zintegrowany model generatywności ...

Generatywność - wyniki badań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 441

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Generatywność - wyniki badań, Koncepcja generatywności według Marcii (1998), Koncepcja społecznej punktualności (social timing)(orientacja czasowa w podejściu do średniej dorosłości) ...

Przedawnienie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Przedawnienie-opracowanie, Przedawnienie Prawa do Ustalenia zobowiązania, Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 70 o.p.)...

Usprawnienie pamięci-Mind Manager

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Mind Manager, czyli parę słów o komputerowym tworzeniu map myśli, Komputerowe programy do tworzenia map myśli ...

Programy samokontroli umysłu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Notatka porusza miedzy innymi takie zagadnienia jak: Programy samokontroli umysłun Metoda Silvy oraz sugestopedia, Usprawnianie pamięci Metodą Silvy, Metoda trzech palców ekspresowe przypominanie, Inicjowanie edukacji dziecka przed jego narodzinami...