Uniwersytet w Białymstoku - strona 247

Zasada ścigania z urzędu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 161

ZASADA ŚCIGANIA Z URZĘDU — przeciwna do Z. Skar., dyrektywa w myśl, której post może być prowadzone z własnej inicjatywy organu kierowniczego, niezależnie od czyjegokolwiek żądania lub stanowiska; ...

Zasada in dubio pro reo - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

ZASADA IN DUBIO PRO REO — „w przypadku wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego” —jest to dopuszczalne, gdy wyczerpano wszystkie możliwości ich usunięcia w postępowaniu dowodowym; dot zarówno wątpliwości faktycznych, jaki prawnych. ...

Kanały morskie - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Kanały morskie. Jest to sztuczne połączenie dwóch otwartych dla żeglugi obszarów morskich. Są one otwartą dla wszystkich drogą wodną, jeżeli tak stanowi umowa międzynarodowa lub prawo krajowe.

Pojęcie terytorium i jego rodzaje.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Pojęcie terytorium i jego rodzaje. Terytorium - przestrzeń na której działają ludzie Z punktu widzenia prawnego terytoria dzielimy: podlegające suwerennej władzy państwowej, nie podlegające takiej władzy terytoria podlegające władzy wyłącznej ...

Zasada nieinterwencji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 168

Zasada nieinterwencji. Zakaz nieinterwencji - zakaz mieszania się państw (i organizacji międzynarodowych) w sprawy należące do kompetencji własnej innych państw Interwencja: zbrojna, gospodarcza, dyplomatyczna, jawna zamaskowana pośrednia ...

Prawo rzymskie, a minori ad maius- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

a minori ad maius- wnioskowanie z uzasadnienia słabszego na silniejsze. Jego podstawą jest przepis o charakterze zakazującym. Jeśli nie wolno czynić mniej, to tym bardziej nie wolno czynić więcej. Np. skoro po drodze rowerowej nie może jecha...

Błąd amfibologii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Błąd amfibologii - popełnia osoba, która wygłasza wypowiedź wieloznaczną ze względu na składnię, nie zdając sobie z tej wieloznaczności sprawy. Ten, kto jest świadomy tej wieloznaczności nie popełnia błędu amfibologii. ...

Niedopowiedzenie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Niedopowiedzenie - autor nie wypowiadając do końca jakiejś myśli pozostawia jej dokończenie domyślności czytelnika (proszę przygotować karteczki - wiadomo o jakie karteczki chodzi). ...

Język naturalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Język naturalny - język potoczny, powszechnej komunikacji między ludźmi, który tworzy się w sposób naturalny, żywiołowy, w długotrwałym procesie. Jego cechą bywa nieostrość, brak jednoznaczności formułowanych zwrotów. ...