Uniwersytet w Białymstoku - strona 246

Wnioskowanie indukcyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 245

Wnioskowanie indukcyjne - takie w którym na podstawie wielu przesłanek jednostkowych stwierdzających że poszczególne zbadane przedmioty pewnego rodzaju mają pewną cechę, dochodzi się do wniosku ogólnego że każdy przedmiot tego rodzaju posiada taką cechę. ...

Wypowiedź oceniająca - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Wypowiedź oceniająca Ocena to aprobata, bądź dezaprobata. W tej wypowiedzi uzewnętrzniamy nasz stosunek do danego podmiotu lub przedmiotu, który uwzględnia wszelkie aspekty, naszą wiedzę, wiarę, nastawienie, a nawet fakt np. zdenerwowania naszego ...

Język prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Język prawny - jest specjalistycznym językiem, w którym formułowane są przepisy prawa. Podstawowymi elementami języka prawnego są wypowiedzi normatywne, wyznaczające reguły powinnego zachowania. ...

Konstytucjonalizm i praworządność-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

20. Konstytucjonalizm i praworządność - Konstytucjonalizm współcześnie rozumiany jest jako ustrój oparty na konstytucji, a także jako określenie sprawowania władzy zgodnie z ustawą zasadniczą. Jest on również związany z praworządnością, c...

Pojęcie własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

262. POJĘCIE WŁASNOŚCI - DOMINIUM PROPRIETAS. Własność jest to bezwzględne, nieograniczone, najszersze prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich. ...

Służebności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

284. SŁUŻEBNOŚCI. Służebności servitutes jest to ograniczone prawo rzeczowe które umożliwia osobie cudzej częściowe korzystanie z rzeczy w ściśle określonym kierunku lub w określony przez prawo sposób. Służebności dzieliły się na gruntowe(prediorum) i osobiste (personalum) ...

Użytkowanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

288. UŻYTKOWANIE. Użytkowaniem nazywali rzymianie rzeczowe prawo do używania rzeczy cudzej i pobierania z niej pożytków z obowiązkiem zachowania jej pierwotnej substancji. Osobisty charakter użytkowania polegał na tym że prawo to było dozgonne i nie zbywalne. ...

Zobowiązania quasi ex delicto-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

307. ZOBOWIĄZANIA QUASI EX DELICTO. Zobowiązania jak gdyby z deliktu czyli jak gdyby z przestępstwa były to zobowiązania zbliżone do deliktów jednak nie będące nimi. Należały tutaj takie zobowiązania jak positum auxum pensum czy też jeżeli sędzia wydał zły wyrok. ...

Zwłoka dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

336. ZWŁOKA DŁUZNIKA. Zwłoka dłużnika (mora debitoris) było to wymagalne i zaskarżalne świadczenie którego dłużnik nie spełnił po upomnieniu. Czyli zwłoka dłużnika miała miejsce wówczas gdy dłużnik z własnej winy nie wykonał zobowiązania, które było już wymagalne. ...

Wykład - pojęcie konsumenta

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

pojęcie konsumenta Konsument - jest to osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorstwa w celu bezpośrednim niezwiązanym z działalnością gospodarczą, np. producent komputerów wobec innej osoby jest profesjonalistą, jeżeli jednak pójdzie on do konkurenta kupić inny komputer, to wówczas będzie już konsu...