Uniwersytet w Białymstoku - strona 224

Zasada pluarizmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

60.Zasada pluralizmu - realizowana w płaszczyźnie politycznej, społecznej, ideowej i ekonomicznej. Pluralizm polityczny polega na tym, że w państwie możliwe jest istnienie wielu partii i innych organizacji politycznych, które są niezal...

Zupełność sytsemu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

63Zupełność systemu prawa, rodzaje zupełności. Zupełność- cecha charakteryzująca system prawa, o charakterze idealizacyjnym, postulat stanowienia prawa pozbawionego luk oraz traktowania, jako zupełny przez organy stosujące prawo. System prawa - zbiór uporządkowanych w pewien sposób norm prawnych g...

Wykładnia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 749

57.Wykładnia prawa to zespół operacji logiczno - językowych polegających na odczytaniu znaczenia przepisu prawnego oraz rekonstrukcji normy prawnej zawartej w treści normatywnej przepisu prawa. Wyróżniamy wykładnię operatywną i doktrynalną. Teoria klaryfikacyjna Zakłada się, że interpretacja

ACCESIO CEDIT PRINCIPALI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

277. ACCESIO CEDIT PRINCIPALI. Zasada rzymska dotycząca nabycia własności poprzez połączenie się rzeczy a mówiąca że : "Przyrost przypada temu co główne". ustalała przez to hierarchię połączonych rzeczy. Na mocy tej zasady połączenie rzeczy uważanej za ważniejszą z rzeczą mniej ważną prowa...

ACTIO EXERCITORIA I ACTIO INSTITORIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

427. ACTIO EXERCITORIA I ACTIO INSTITORIA. Actio exercitoria I action institoria należały do zobowiązań zaciągniętych przez osoby podległe czyjejś władzy. Pierwsza dotyczy właścicieli statków których obarcza się pełną odpowiedzialnością za długi i zobowiązania poczynione przez wynajętych przez nich ...

ACTIO NEGATORIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

282. ACTIO NEGATORIA. Skarga negacyjna była to skarga która służyła ochronie własności kwirydalnej i przysługiwała właścicielowi kwirydalnemu posiadającemu daną rzecz który występował z żądaniem zaprzestania naruszania jego praw. Skarga ta stosowana była przeciwko osobie naruszającej prawa właścicie...

ACTIO PAULIANA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

421. ACTIO PAULIANA. Actio Pauliana było to skarga pauliańska przysługujaca wierzycielowi który został przez zachowanie dłuznika pokrzywdzony. Skarga ta kierowana była do osób które korzystały z rozporządzających fraudacyjnych działań dłu...

ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

391. ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS. Actio praescriptis verbis było powództwem dzięki któremu można było w każdym przypadku spełnienia świadczenia własnego dochodzić wypełnienia umówionego świadczenia wzajemnego.Ponadto powództw tych używano w celu wyrównania strat jakie poniosła strona zobowiązania na s...

Przedstawicielstow-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

73 Przedstawicielstwo - ktoś, kto działa w naszym imienu dokonując czynności prawnych z innymi osobami, a te czynności oddziałują w naszej sferze prawnej. Rodzaje przedstawicielstwa: przedstawicielstwo (ktoś coś za nas robi, nie wymaga pełnej zdolności do czynności prawnych np.: dziecko robi zakup...

Cesja w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

435. CESJA W PRAWIE RZYMSKIM. Cesja czyli przeniesienie wierzytelności z wierzyciela dotychczasowego na nowego poprzez czynność prawną była w Rzymie wprowadzana niezwykle powoli. Wiązało się to z faktem osobistego traktowania węzła obligacyjnego. Jednak z biegiem lat można zaobserwować początki cesj...