Uniwersytet w Białymstoku - strona 223

Źródła prawa karnego materialnego II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

Źródła prawa karnego materialnego II RP - na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego kodeks karny rosyjski z 1903 - na ziemiach byłego zaboru austriackiego ustawa karna austriacka z 1852 - na ziemiach byłego zaboru pruskiego kodeks karny...

Źródła procedury karnej w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 336

. Źródła procedury karnej w II RP - ziemie byłego zaboru Rosyjskiego : rosyjska ustawa o procedurze karnej z 1864 - ziemie b. zaboru pruskiego : niemiecki Kodeks postępowania karnego z 1877 - ziemie b zaboru austriackiego: au...

Czas pracy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

. Czas pracy w prawie II RP. Godziny nadliczbowe - osmiogodziny czas pracy i 46 godzinny tydzień określone zostały ustaowo w dekrecie z 23.11.1918, utrzymała go w mocy ustawa o pracy w przemysle i handlu - ustawa o pracy w przemysle i handlu przewidywała pracę w godzinach nadliczbowych nadliczbowy...

Instytucja senatorów rezydentów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Instytucja senatorów rezydentów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej - instytucja powołana w art. Henrykowskich w 1573, w praktyce zaczęli funkcjonować od 1607 rokosz sandomierski spowodował ograniczenie władzy królewskiej - powoływani b...

Kodeks cywilny niemiecki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 609

. Kodeks cywilny niemiecki (BGB) na ziemiach polskich - obowiązywał na terenie zaboru pruskiego aż do 1946 - tolerował liczne odrębności prowincjonalne - uchwalony w 1896 wszedł w życie 01.01.1900 - pełna własność prywatna -swoboda umów ...

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospodarczym -...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem gospodarczym - powołana dekretem z 16.11.1945, istniała do końca 1954 - w zasadzie była pozasądowym organem orzekającym - tryb postępowania przed nią pozostał nieuregulowany - procedura była jednoinstancyjna, w praktyce przeważały w niej ...

Postanowienia prawa o miastach z 1791 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 630

Postanowienia prawa o miastach z 1791 -przyznanie posesjonatom miejskim przywilejów wyłączonych do tej pory tylko szlachcie: nietykalność bez wyroku sądowego, prawo nabywania dóbr ziemskich, piastowanie niższych urzędów administracyjnych ...

Prawo rzymskie, egzekucja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Egzekucja: -zanika venditio bonorum a w jej miejsce distractio bonorum - sprzedaż pojedynczych przedmiotów dłużnika (cały majątek tylko w przypadku niewypłacalności) -znika całkowicie egzekucja osobista (więzienie za długi tylko jako środek pomocniczy do egzekucji majątkowej) -wygrany może być z ...

Norma sankcjonująca-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

27 Norma sankcjonująca - składa się z hipotezy i dyspozycji. Hipoteza określa fakt naruszenia normy sankcjonowanej, a dyspozycja jest właściwą sankcją przedstawioną, jako sposób postępowania. Ma ona szczególne zastosowanie w prawie karnym, które zasadniczo posługuje się dwoma typami norm: sankcjonow...

Metareguły wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

23 Metareguły wykładni Metareguły wykładni (wskazówki, określony sposób przeprowadzania procesu interpretacji prawa jako całości): - wykładnia dokonywana w określonej kolejności (językowa, systemowa, funkcjonalna); - w przypadku ustalania różnych sensów znaczeniowych interpretator ma obowiązek pr...