Uniwersytet w Białymstoku - strona 106

EMPTIO SPEI - EMPTIO REI SPERATAE-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

367. EMPTIO SPEI - EMPTIO REI SPERATAE. Wyrażenia te oznaczają sprzedaż rzeczy spodziewanej w przyszłości lub też szansy majątkowej czyli nadziei na daną rzecz. Emptio spei i emptio rei speratae były więc rzeczami niematerialnymi wchodzącymi w skład umowy sprzedaża czyli w skład kontraktów realnych ...

Ewikcja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1778

372. EWIKCJA. Ekwicja była według prawa rzymskiego odpowiedzialnością za wady prawne przedmiotu sprzedaży. Za wady prawne uważano sprzedaż rzeczy cudzej lub też sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem lub inną formą a sprawiającą że dana rzecz nie nadawała się do zbycia. Odpowiedzialność za wady prawne ...

FURTUM I RAPINA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

414. FURTUM I RAPINA. Furtum czyli kradzieżbył było to przestępstwo wynikające z prawa cywilnego. Kradzież według prawa rzymskiego było to umyślne zagarnięcie rzeczy cudzej dla osiągnięcia korzyści bądź to z niej samej bądź też z jej używania lub posiadania. Rzyiamie odróżniali kradzież od rabunku k...

Hipoteka generalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

300. HIPOTEKA GENERALNA; PODZASTAW, ZASTAW UPRZYWILEJOWANY. Wszystkie te pojęcia związane są z prawem rzeczowym a zwłaszcza z prawem rzeczowym na rzeczy cudzej. Pignus i hipoteka były to formy dodatkowe zabezpieczenia długu. Hipoteka generalna była to hipoteka obejmująca cały majątek zastawcy w tym ...

Iniuria-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

417. INIURIA - POJĘCIE I TREŚĆ. Iniuia czyli zniewaga w dosłownym tłumaczeniu działanie niezgodne z prawem Początkowo delikt ten skupiał się na obrażeniach fizycznych lecz z czasem przekształcił s...

IURA IN RE ALIENA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

261. IURA IN RE ALIENA. Iura in re aliena było to prawo na rzeczy cudzej czyli ograniczone prawo własności. Należały tutaj takie oprawa jak : służebność, wieczystą dzierżawę, zastaw, prawo powierzchni, hipoteka. Służebność servitutes jest to ograniczone prawo rzeczowe które umożliwiało osobie cudzej...

Kary prywatne i kara umowna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

335. KARY PRYWATNE I KARA UMOWNA. Kary według prawa rzymskiego stanowiły dodatkowy sposób dochodzenia swoich roszczeń przez wierzyciela na dłużniku. W myśl obowiązującego prawa można było jednym powództwem dochodzić zarówno zwrotu rzeczy lub od...

Klauzule dodawane do zastawu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

298. KLAUZULE DODAWANE DO ZASTAWU. Klauzule dodawane do zastawu miały za zadanie najczęściej wyeliminować ewentualne spory lub niejasności wynikające z samego zastawu. W Rzymie wykształciły się trzy podstawowe klauzule bardzo często stosowane przez strony zastawu a były to : pactum de vendendo czyli...

Konstrukcja i systematyka kontraktów nienazwanych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

387. KONSTRUKCJA I SYSTEMATYKA KONTRAKTÓW NIENAZWANYCH. Kontrakty nienazwane powstały na skutek załamania się gospodarki towarowo pieniężnej co doprowadziło do powstania w społeczności rzymskiej rodzajów kontraktów nie mieszczących się w żadnych kryteriach kontraktowych. Nowe kontrakty zwane bezimie...

Kontrakt pożyczki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

348. KONTRAKT POŻYCZKI. Kontrakt pożyczki (mutuum) było to zobowiązanie kontraktowe realne. Pożyczka dochodziła do skutku na podstawie porozumienia stron któremu towarzyszyło przekazanie rzeczy będącej przedmiotem zobowiązania. Z pozyczki powstawało zobowiązanie jednostronnie zobowiązujące na mocy k...