Uniwersytet w Białymstoku - strona 105

Zasady prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

83 Zasada prawa - definicja - norma prawna o szczególnym lub zasadniczym znaczeniu w danym systemie prawa. Jest nadrzędna wobec innych norm. - w znaczeniu opisowym - wzorzec ukształtowania instytucji prawa. Formułowana jest przez orzecznictwo, skierowana do prawodawcy, spełnienie zasady przez prawo...

ACTIO FURTI I CONDICTIO FURTIVA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

413. ACTIO FURTI I CONDICTIO FURTIVA. Były to procesowe środki ochrony jakie krzysługiwały poszkodowanemu. Prawo do wniesienia actio furti a więc legitymację miała każda osoba która była odpowiedzialna za strzezenie danej rzeczy. W zalezności od tego czy dochodziło do

Reguły wykładni-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

74. Reguły wykładni Reguły wykładni stanowią uniwersalny element kultury prawnej krajów zachodnich. Zaczęły się one krystalizować w starożytności, A przez wieki średnie i dotrwały do czasów współczesnych. Nazywa się je czasami jus interpret...

Osoba prawna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

76 osoba prawna - jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje osobowość prawną. To swoisty twór organizacyjny, z którym prawo wiąże określone uprawnienia i obowiązki. Istotą tak pojmowanego swoistego podmiotu jest określona, pojmowana abstrakcyjnie grupa społeczna lub abstrakcyjnie rozumiane dob...

ACTIO VENDITI I ACTIO EMPTI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

371. ACTIO VENDITI I ACTIO EMPTI. Actio venditi I action empti są to rodzaje powództw jakie przysługiwały sprzedającemu i kupującemu w kontraktach realnych, konsensualnych czyli w kontrakcie sprzedaży. Aba te powództwa oparte na bona fides cz...

ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

425. ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS. Były to powództwa o charakterze dodatkowym Powództwa te dotyczyły zobowiązań jakie ciążyły na osobach alieni iuris czyli takich k...

ADSTIPULATOR, SOLUTIONIS GRATIA ADIECTUS, ADPROMISSOR-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

360. ADSTIPULATOR, SOLUTIONIS GRATIA ADIECTUS, ADPROMISSOR. Adstipulator była to osoba zwana wierzcielem ubocznym która działając w jego imieniu mogła przyjąć, zmienić i rozwiązać stypulacyjny węzeł obligacyjny czyli obowiązanie poprzez posiadanie z wierzycielem ściśle osobistego węzła. Jeżeli uczyn...

Bezpodstawne wzbogacenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

404. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE. Bezpodstawne wzbogacenie należało do zobowiązań quasi ex contractu czyli jak gdyby z kontraktu. Zobowiązanie takie występowało wówczas gdy zbywcaprzez przypadek lub pomyłkę albo też na skutek sytuacji...

COMPROMISSUM I RECEPTUM ARBITRI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

399. COMPROMISSUM I RECEPTUM ARBITRI. Receptum compromissum I receptum arbitri były to umowy które uzyskały ochrone procesową na podstawie konstytucji cesarskich (leges). Kompromis polegał na powierzeniu przez strony paktu prywatnemu sędziemu rozstrzygnięcie istniejącego pomiędzy nimi sporu. Umowa t...

CONTRACTUS MOHATRAE, DATIO IN SOLUTUM, DATIO SOLUTIONIS CAUSA-opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

349. CONTRACTUS MOHATRAE, DATIO IN SOLUTUM, DATIO SOLUTIONIS CAUSA. Contractus mohatrae była to forma pożyczki lecz nie wprost. Wierzyciel przekazywał dłużnikowi jakąś rzecz z upoważnieniem na jej sprzedaż a otrzymane w ten sposób pieniądze traktowane były jako pożyczka. Datio in salutum było natomi...