Uniwersytet Szczeciński - strona 16

Alarm

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

ALARM - wartość progowa, której dany parametr procesu nie powinien przekraczać. W wypadku kiedy jednak zostanie taka wartość przekroczona oprogramowanie pozwala nam na obsłużenie takiego alarmu lub też tylko jego potwierdzenie. W przykładowej aplikacji obsługa sytuacji alarmowej występuje przy prób...

DDE

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1337

DDE (ang. Dynamic Data Exchange ) -protokół wprowadzony w Microsoft Windows 3.x (dostępny też w OS/2 i Mac OS), który pozwalał aplikacjom komunikować się ze sobą w taki sposób, że gdy zawartość dokumentu utworzonego w jakiejś aplikacji (np.

PLC

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Joanna Duda
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1582

PLC ( Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller ) - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego.

Materiały i towary

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Materiały - to nabyte składniki majątku obrotowego przeznaczone do zużycia na własne potrzeby. Ich zużycie następuje przeważnie w jednym cyklu produkcyjnym. Towary - to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Są to też art. spożywcze przeznaczone d...

Rodzaje rynków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

RYNKI FINANSOWE- warunki konieczne -popyt -podaz -transakcja rynek: -TOWAROW I USŁUG -pracy -finansowe() (kapitalowy: zinstytualizowany-gielda papierow wartosciowych ; ) (r. walutowy) rynek pierwotny; rynek emisyjny na ktorym ma miej...

Rozchód

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Rozchód może być wyceniany: -wg cen przeciętnych -zgodnie z zasadą ”pierwsze przyszło- pierwsze wyszło” - wg zasady „ostatnie przyszło- pierwsze wyszło” - w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen Zapasy materiałów lub towarów mogą utracić wartość handlową lub użytkową na skutek dzi...

Bank Centralny jako publiczny system finansowy,

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Bank centralny - publiczny system finansowy, jego funkcjonowanie jest związane z rynkowym systemem finansowym. Posiada autonomię w prowadzeniu polityki monetarnej-niezależność w stosunku do rządu, parlamentu w ustalaniu stóp procentowych. Jest „agentem” władz państwowych i społeczeństwa. Państwo je...

Podziały instrumentów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Instrumenty podział ze względu na podział ekonomiczny: -akcje , -akcje uprzywilejowane -wierzycielskie instrumenty ze względu na czaz: -krótkoterminowe -srednioterminowe -długoterminowe instrumenty podział ze wzgl na -pośredn...

Polityka celna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Polityka celna Cło- danina publiczna, nakładana przez państwo na towar, pobierana na granicy celnej kraju lub unii celnej. Cele- gospodarcze i społeczne, polityczne Opłaty celne- forma pozataryfowej ochrony przed nadmiernym przywozem to...

Wymiana międzynarodowa - prezentacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2933

Porusza następujące zagadnienia: kurs walutowy, funkcje kursu walutowego, popyt i podaż, określanie ceny waluty zagranicznej, realny kurs walutowy, parytet siły nabywczej, polityka kursowa, system kursów płynnych oraz system kursów ...