Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 76

Wykład - rodzaje komisji sejmowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1666

Wymień rodzaje znanych ci komisji sejmowych komisje stałe - ich utworzenie (25 komisji) przewiduje regulamin Sejmu, w tym: komisje resortowe (19 komisji) - rozdział zadań pomiędzy poszczególne komisje następuje w oparciu o kryterium przedmiotowe. Np. Komisja Obrony Narodowej, Komisja Spraw Adminis...

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w z...

Zakres ustawy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Zakres ustawy Jakie materie mogą być regulowane przez ustawy? Ustawa jest aktem o nieograniczonym zakresie przedmiotowym. Oznacza to, że może regulować wszelkie materie, byle tylko zachować normatywny charakter jej postanowień i pozostać w zgodzie z konstytucją i umowami międzynarodowymi. Przyjmuj...

Zamknięty system źródeł prawa w aspekcie podmiotowym - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Zamknięty system źródeł prawa w aspekcie podmiotowym Konstytucja wymienia w sposób wyczerpujący katalog organów upoważnionych na szczeblu centralnym do stanowienia powszechnie obowiązującego prawa na poziomie konstytucyjnym - wyłącznie parlament, w szczególnej procedurze na poziomie ustaw zwykłyc...

Zasady kampanii wyborczej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Zasady kampanii wyborczej: czas trwania - od dnia ogłoszenia zarządzenia prezydenta o wyborach do czasu ciszy przedwyborczej (24 godz. przed dniem głosowania) zapewnienie swobody poszczególnym ugrupowaniom w prowadzeniu kampanii w zbieraniu podpisów popierających zgłaszane listy, rozpowszechniani...

Pozycja prawa UE w wewnętrznym porządku prawnym - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Zasady określające pozycję prawa UE w wewnętrznym porządku prawnym zasada bezpośredniej skuteczności prawa UE w krajowych porządkach prawnych zarówno traktaty założycielskie jak i akty prawa pochodnego (zwłaszcza rozporządzenia) uzyskują moc obowiązującą przez sam fakt ich ustanowienia ich normy ...

Ustrojowa pozycja prezydenta RP - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

zasady określające ustrojową pozycję prezydenta RP Ustrojową pozycję prezydenta określa: zasada podziału władz - art. 10 Konstytucji wymienia Prezydenta RO jaki jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej zasada dualizmu - organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu, c...

Opracowanie - zwoływane referendum gminne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

zwoływane referendum gminne z inicjatywy rady - w razie odmowy udzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium przez radę nie wcześniej niż po upływie 14 dni rada zbiera się ponownie i na tym posiedzeniu może (ale nie musi) podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie ...

Zwyczaj konstytucyjny - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

Zwyczaj konstytucyjny przykład Zwyczaj konstytucyjny to ustabilizowana (długotrwała i powtarzalna) praktyka postępowania w jakiejś sytuacji, rodząca domniemanie, że gdy sytuacja zaistnieje w przyszłości - także postąpi się w ten sposób. Istotą zwyczaju konstytucyjnego jest to, że powstaje on tam, g...