Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 217

Norma

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

NORMAPrzedmiot i struktura psychologii klinicznej Psychologia kliniczna - obszar • Dawniej – zdrowie i choroba – normalność i nienormalność – ich przyczyny • Współcześnie – zaburzenia psychiczne – zaburzenia funkcjonowania somatycznego – człowiek w sytuacji choroby i leczenia – promowanie z...

Caillois - "Żywioł i ład"

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria kultury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3689

notatki dotyczące gier i zabaw wg Caillois'a Callois „Żywioł i ład” 1. Definicja gry i zabawy • Huizing „Homo ludens” – analiza podstawowych cech gier i zabaw i ukazanie ich znaczenia dla rozwoju kultury o Płodny wpływ jaki wywiera na kulturę duch ludyczny o Def: zabawa – czynność swobodna, któ...

Językoznawstwo stosowane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2226

Typologia geograficzna, strukturalna, genetyczna; języki mniejszości w Polsce; etnolingwistyka; językoznawstwo międzykulturowe; biologiczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka; glottodydaktyka TYPOLOGIA GEOGRAFICZNA PODZIAŁ JĘZYKÓW Z...

WDL w pigułce

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4270

Metodologia badań literackich to dział nauki zajmujący się opisem i analizą metod prowadzenia badań literackich oraz historią tych metod.Genealogia- zakresem jej badań są gatunki literackie i rodzaje literackie oraz proces ich kształtowani...

Wstęp do teorii komunikowania - wykłady, str.1-4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1533

jpg z przedmiotu wstęp do teorii komunikowania, prowadzonym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Notatka zawiera takie informacje, jak: pojęcie komunikowania, proces komunikowania, cechy komunikowania jako zjawiska społecznego, elementy procesu komunikowania, charakterystyka poszczególnych elem...

Psychologia rozwoju - referat 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Worsztynowicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2163

Referat składa się z jednej zeskanowanej strony, napisanej pismem komputerowym. Został on napisany na podstawie 2 pozycji książkowych (J.Trempała - Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka., H.Bee...

Psychologia rozwoju - referat 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Worsztynowicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2128

Referat składa się z jednej zeskanowanej strony, napisanej pismem komputerowym. Został on napisany na podstawie 1 pozycji książkowej (H.Bee - Psychologia rozwoju człowieka). Temat referatu brzmi: Typy związków społecznych w ok...

Psychologia rozwoju - referat 6

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Worsztynowicz
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2093

Referat składa się z jednej zeskanowanej strony, napisanej pismem komputerowym. Temat referatu brzmi: Wpływ zmian fizycznych i chorób późnego okresu dorosłości na zachowanie. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: ogólne spowolnienie ...

Środki nadzoru - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Środki nadzoru środki dotyczące działalności organu nadzorowanego (nadzór weryfikacyjny) kontrola wyrażanie opinii wyrażanie zgody na niektóre decyzje czy akty nadzorowanego uchylanie decyzji czy aktów nadzorowanego środki dotyczące organu nadzorowanego jako takiego (nadzór represyjny): rozwi...

Akty prawne objęte następczą kontrolą TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

akty prawne objęte następczą kontrolą TK ustawy - co do ich zgodności z konstytucją i umowami ratyfikowanymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowy międzynarodowe - co do ich zgodności z Konstytucją inne przepisy prawa, wydawane przez centralne organy państwowe - w zakresie ich zgodności z k...