Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 15

Psychologia Społeczna - wykład 1 c.d.

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2996

Całość składa się z 17 stron zapisanych w formacie docx. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: wsparcie społeczne, rodzaje wsparcia, wsparcie interakcyjno - społeczne, wsparcie strukturalne, czasowe charakterystyki sieci, psychologiczne cechy sieci, uwarunkowania sieci, sensowność, zar...

Psychopatologia - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Justyna Trepka-Starosta
 • Psychopatologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2744

Cały materiał składa się z 5 zeskanowanych stron pisanych odręcznie. W notatce opisane zostały następujące zagadnienia: badania gwatamelskie, istotny wpływ żywienia, talidomid, różyczka, toksoplazma,

Propedeutyka Psychologii Klinicznej - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

Temat wykładu brzmiał: Czynniki dezorganizujące zachowanie jednostki. W notatce tej opisane zostały następujące zagadnienia: czynniki genetyczne dezorganizujące zachowanie jednostki, czynniki biologiczne dezorganizujące zachowanie jednostki, czynniki społeczne dezorganizujące zachowanie jednostki, ...

Propedeutyka Psychologii Sądowej - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Bartosz Wojciechowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1617

Temat ćwiczeń brzmiał: Opiniowanie w sprawach cywilnych. W notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: sprawy rodzinne, rozwody, wzory małżeństwa, poziomy przystosowania małżeńskiego, fazy pożycia małżeńskiego, dobro dziecka, ubezwłasnowolnienie, zdolność do pracy, ważność oświadczenia woli, ods...

Psychologia rozwoju - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Worsztynowicz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3521

Referat składa się z dwóch zeskanowanych stron, napisanych pismem komputerowym. Został on napisany na podstawie 3 pozycji książkowych (J.Trempała - Psychologia rozwoju człowieka, H.Bee - Psychologia rozwoju człowieka, A. Dodzi...

Diagnoza psychologiczna - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Agnieszka Pasztak
 • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3780

Tematem wykładu było diagnozowanie jako czynność poznawcza. W notatkach opisane zostały następujące zagadnienia: diagnozowanie jako proces rozwiązywania problemów, diagnozowanie jako sytuacja społeczna, diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna, diagnozowanie jako efekt procesu, diagnozowanie jako ...

Antropomotoryka - ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Grzegorz Juras
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2366

Tematem tych ćwiczeń była charakterystyka specyficznej zdolności motorycznej. Z notatki tej można dowiedzieć się czym jest zdolność zachowania równowagi, co na nią wpływa, co leży u podstaw tej zdolności zachowania równowagi. Następnymi zagadnieniami opisanymi w notatce są: zdolność kinestycznego r...

Antropomotoryka - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Grzegorz Juras
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2380

Tematem tych ćwiczeń była istota i klasyfikacje koordynacyjnych zdolności motorycznych. Z notatki tej można dowiedzieć się czym są koordynacyjne (informacyjne) zdolności motoryczne, co na nią wpływa, co wyznacza koordynacyjne zdolności motoryczne. Następnymi zagadnieniami opisanymi w notatce są: kr...

Anatomia zestaw 5 egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pilch
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

Opisanych w nich jest 4 przykładowe zagadnienia na egzamin z tego przedmiotu. Zagadnienia egzaminacyjne są następujące: budowa i mechanika stawu łokciowego (staw ramienno - łokciowy, staw ramienno - promieniowy, staw promieniowo - łokciowy),...