Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

note /search

Olejki eteryczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 5292

W treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami: definicja olejków eterycznych, znaczenie dla roślin olejków eterycznych, metoda wytłaczania, enfleurage, aparat Derynga. Notatka zawiera informacje na temat: w jakich strukturach w roślinie mogą być zlokalizowane olejki eteryczne, ja...

Anatomia - układ kostny

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 9394

UKŁAD KOSTNY NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA W. WOŹNIAKA , UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. NOTATKA ZAWIERA SZCEGÓŁOWO OPISANY UKŁAD KOSTNY , BUDOWA, ZADANIA, POLECAM DO NAUKI PRZYDATNE NA KIERUNKACH : PIELĘGNIARSTWO, REHABILITACJA, DIETETYKA, FARMACJA. (…) … gnykową) Mięśnie grzb...

Choroby przenoszone drogą płciową - rzeżączka

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2009

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V CHOROBY ZAKAŹNE I ICH ZWALCZANIE. DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAśEŃ. ZAKAśENIA SZERZENIA SIĘ PRZEZ KONTAKT PŁCIOWY: RZEśĄCZKA ZaraŜeni rzeŜączką często nie wiedzą o swojej chorobie, a niektórzy nawet przy występowaniu jej objawó...

Choroby przenoszone drogą kropelkową

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1687

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V CHOROBY ZAKAŹNE I ICH ZWALCZANIE. DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAśEŃ. ZAKAśENIA SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ: WIRUSOWE ODRA Odra (po łacinie morbili, ang. measles, rubeola) to choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez m...

Postępowanie epidiologiczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.) Rozdział 3 Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej lub zakaŜenia oraz w przypadku ...

Zdrowie i choroba

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V ZDROWIE I CHOROBA. Sfery funkcjonowania człowieka. MoŜna wyróŜnić kilka sfer w zaleŜności od tego, jak szczegółowe aspekty funkcjonowania bierze się pod uwagę. Do podstawowych naleŜą: - fizjologiczna (dotyczy uwarunkowań ...

Zakażenie przez uszkodzone powłoki

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V CHOROBY ZAKAŹNE I ICH ZWALCZANIE. DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAśEŃ. ZAKAśENIA SZERZĄCE SIĘ PRZEZ USZKODZONE POWŁOKI CIAŁA: WIRUSOWE WŚCIEKLIZNA Wścieklizna jest niebezpieczną dla Ŝycia człowieka zakaźną chorobą wirusową. Nosici...

Leki układu wegetatywnego

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3122

LEKI UKŁADU WEGETATYWNEGO – SEMINARIUM dr BiałasiewiczMechanizmy obronne: - wytwarzanie śluzu tchawiczo-oskrzelowego przez podśluzówkowy gruczoł oskrzelowy oraz komórki kubkowe - kaszel Przy kontakcie dróg oddechowych z zanieczyszczeniami zwiększa się wydzielanie śluzu, oraz jego lepkość i przyczep...

Podstawy biotechnologii farmaceutycznej

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2317

1.Cechy drobnoustrojów decydujące o ich znaczeniu praktycznym, zarówno w obiegu materii na naszej planecie , jak i w otrzymywaniu ważnych produktów metabolizmu: -duża szybkość przemiany materii -możliwość prowadzenia różnorodnych reakcji chemicznych, co decyduje o szerokiej gamie wytwarzanych produk...

Zagadnienia z analizy instrumentalnej

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4214

ZAGADNIENIA Z ANALIZY INSTRUMENTALNEJ.Zebrał i opracował: ŁUKASZ SKUPIŃSKIFor M. D. and M. M. Na podstawie:Wykłady z Chemii Analitycznej dla studentów farmacji w roku akademickim 2007/2008 oraz 2008/2009.Cisak A.: Chemiczna analiza instrumentalna. Podstawy teoretyczne i zastosowanie. Wyd. 3, Łódź 19...