Uniwersytet Łódzki - strona 319

Literatura:współczesne systemy polityczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Literatura (współczesne systemy polityczne) Antoszewski Herbut, "Systemy polityczne współczesnego świata" Antoszewski Herbut, "Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej" Antoszewski Herbut, "Demokracje zachodnioeuropejskie" Baszkiewicz, "...

Doktryna Zajętego Pola-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Doktryna Zajętego Pola dotyczy podziału kompetencji miedzy WE, a państwami członkowskimi, gdy zachodzi konflikt miedzy prawem krajowym i wspólnotowym. Następuje wtedy przejecie przez zajęcie pola. Jeśli prawo wspólnotowe wyczerpująco reguluje daną dziedzinę, pole jest zajęte, regulacja krajowa jest ...

Dyskryminacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Dyskryminacja nie jednakowe traktowanie jednakowych sytuacji bez obiektywnego uzasadnienia. Zakaz dyskryminacji art.90 TWE - zakazuje się wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Zakaz dyskryminacji jest bezpośrednio skuteczny. Wyjątek od zasady: wyjątkiem od zasady niedyskry...

Formuła CILFIT-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Formuła CILFIT odesłanie sprawy przed sad krajowy do rozstrzygnięcia wstępnego przez ETS nie wchodzi w grę gdy: *wykładnia prawa wspólnotowego jest oczywista *prawidłowa wykładnia prawa wspólnotowego jest na tyle jasna ze nie ma miejsca na wątpliwości w stosunku do odpowiedzi na przedstawione pyta...

Instrumenty działania WPZiB-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Instrumenty działania WPZiB * zasady i ogólne wytyczne-ustala RE dla RUE, nie maja mocy wiążącej * wspólne strategie-ustala RE, rekomenduje RUE, dotyczą ważnych, wspólnych interesów, ustalając jednocześnie określa ich cel oraz środki dla...

Konstruktywne wstrzymanie się od głosu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1834

Konstruktywne wstrzymanie się od głosu { constructive abstention} ( w II filarze) istota konstruktywnego wstrzymania się od głosu jest to, ze nie stoi ono na przeszkodzie jednomyślnego podjęcia decyzji. Państwo wstrzymujące się od głosu wydaje „ oficjalne oświadczenie „ w którym stwierdza, ze posta...

Kwalifikowana większość głosów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Kwalifikowana większość głosów glosowanie kwalifikowana większością odbywa się w systemie głosów ważonych, co oznacza ze każdemu państwu członkowskiemu przysługuje określona liczba głosów. Jest ona określona ze względu na liczbę mieszkańców państwa, z modyfikacjami na rzecz państw najmniejszych. Jeż...

Obywatelstwo Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Obywatelstwo Unii Europejskiej każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego staje się obywatelem Unii. Obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwa państwa, ale je uzupełnia. Ustanowienie obywatelstwa Unii jest...

Procedury tworzenia prawa w zależności od Parlamentu Europejskiego-opr...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Procedury tworzenia prawa - w zależności od roli jaka przypada Parlamentowi Europejskiemu w procesie prawotwórczym można wyróżnić kilka procedur: - tworzenie prawa przez sama rade UE, bez udziału parlamentu europ. - procedura konsultacji(opiniowanie projektu aktu przez PE) - Procedura współpracy R...

Przesłanki materialne i zasada autonomii proceduralnej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Przesłanki proceduralne odpowiedzialności odszkodowawczej państwa ( zasada autonomii proceduralnej ) * przepisy nie mogą nadmiernie wpływać na ograniczenie procedury * przepisy proceduralne nie mogą być mniej korzystne aniżeli przepisy dotyczące analogicznych roszczeń opartych na prawie krajowym. ...