Uniwersytet Łódzki - strona 320

Zasada prymatu prawa wspólnotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Zasada prymatu (pierwszeństwa) prawa wspólnotowego - wspólnotowego przypadku konfliktu miedzy normami prawa krajowego a normami prawa wspólnotowego pierwszeństwo w stosowaniu maja przepisy prawa wspólnotowego. Według ETS żadne przepisy prawa krajowego nie mogą przeważać nad prawem wywodzącym się z t...

Formy ruchu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Produkcja nukleotydów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Formy ruchu (przebiegu) produktów między stanowiskami • szeregowy • szeregowo - równoległy • równoległy Charakterystyka poszczególnych przebiegów • szeregowy - najdłuższy cykl produkcyjny - najmniejsza liczba operacji transportowych - ciągłość produkcji i łatwa koordynacja • szeregowo-równo...

Urządzenia przeładunkowo-manipulacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Spedycja i tranport intermodalny
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2394

Urządzenia przeładunkowo-manipulacyjne wykorzystywane w transporcie intermodalnym. - suwnice bramowe nadbrzeżne, - samojezdne suwnice torowe, - suwnice bramowe szynowe, - wozy podnośnikowe czołowe i boczne, - wozy podsiębierne, - żurawie kont...

Referendum konstytucyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Referendum konstytucyjne to też referendum ogólnokrajowe. Z wnioskiem o jego przeprowadzenie dotyczącym rozdziału I,II i XII Konstytucji do Marszałka Sejmu mogą wystąpić: Prezydent Senat Co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów (czyli 92) Przyjęcie zmiany konstytucji występuje, gdy opowie się za...

COREPER - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Co to jest COREPER i jaka jest jego funkcja? COREPER to Komitet Stałych Przedstawicieli składający się ze stałych przedstawicieli (ambasadorów) państw członkowskich przy Unii Europejskiej. Dzieli się: COREPER I zastępcy s...

Struktury Unii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Na tle trójfilarowej struktury Unii omów istotę reformy w stroju Unii wprowadzonej na mocy Traktatu z Lizbony Traktat z Lizbony zlikwidował filary i przekształcił UE w jednolitą organizację międzynarodową. Konsekwencją tej decyzji jest: Ujednolicenie struktury instytucjonalnej Unii Ujednolicenie ...

Reforma przestrzeni wolności

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Reforma przestrzeni wolności , bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE na mocy Traktatu z Lizbony. Na mocy Traktatu z Lizbony ujednolicono Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. (uprzednio podzieloną między filary I i II...

Zasada powierzenia kompetencji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974

Na czym polega zasada powierzenia kompetencji i jakie są jej konsekwencje? Zasada polega na tym że UE może działać tylko w zakresie swoich kompetencji i ma ich tylko tyle ile powierzyły jej państwa członkowskie . Konsekwencją jest: Przymus opierania aktów prawnych na właściwej podstawie prawnej k...

Powstanie zobowiązania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Powstanie zobowiązań: Ex delicto - powstaje szkoda, uszczerbek w majątku i sprawca musi tę szkodę naprawić, Ex quasi delicto - powstaje szkoda, ale nie musi być ona związana z osobą właściciela, jest obowiązek naprawienia tej szkody Ex contracto - strony zobowiązania zawierają ze sobą umowę, w kt...