Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - strona 3

note /search

Teologia pastoralna - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Zasady metodologiczne ZEWNĘTRZNE teologii pastoralnej : -objawienie - treść dotycząca Kościoła, misji Kościoła (Odkupienie), podstawowe prawdy wiary -nauki empiryczne - socjologia, psychologia, demografia   mówią o nich: 1)      Pismo Święt...

Teologia pastoralna - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Zasady metodologiczne WEWNĘTRZNE teologii pastoralnej: Zasada suwerenności Bożej - w działaniu Kościoła nie wolno zapominać, że Bóg w swoim działaniu zbawczym jest nadrzędny ; Bóg posługuje się Kościołem, ale to On zbawia człowieka. Ni...

Teologia pastoralna - wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

PODZIAŁ TEOLOGII PASTORALNEJ       (wg Sekcji pastoralistów polskich) ogólna (fundamentalna) szczegółowa (nie ma zamkniętej listy zagadnień)   ANTROPOLOGIA PASTORALNA to duszpasterska troska Kościoła o człowieka.   a) misterium creationis - prawdy wypływające z tajemnicy stworzenia: -         pr...

Praca z języka angielskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Język angielski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

The internet has been more and more popular and dangerous for recent years. As a result of this, print media such as newspapers have experienced a dramatic decline in the number of readers. Some people, however, still believe that they can exist for a long time; others disagree, arguing that newspa...

Etyka dla dziennikarzy - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309

Literatura:   „Dziennikarski etos” - z wybranych zagadnień z deontologii dziennikarskiej, Olsztyn 1996 r. „Etyka środków przekazu” - tłumaczenie amerykańskiego profesora Wiliam Rivers, Warszawa 1995 r. „

Etyka dla dziennikarzy - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Kandydat do zawodu dziennikarza powinien posiadać następujące umiejętności i cechy:   1.       sprawność w pisaniu , czyli jasność i wyrazistość przedstawiania faktów, wydarzeń, idei. 2.       sprawność w mówieniu , czyli umiejętność wymiany poglądów, uważnego słuchania, zadawania pytań. Brak wad w...

Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3836

dr Krzysztof Kietliński. Notatka składa się z 24 stron. SKRYPT Z TEOLOOGII MORALNEJ FUNDAMENTALNEJ WARSZAWA 2008 ks. dr Krzysztof Kietliński Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej: Starotestamentalne podstawy moralności: przymierze, prawo i wybranie Problem norm moralnych w Nowym Testamen...

Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3395

dr Przemys_aw Artemiuk. Notatka składa się z 12 stron. 2. Klasyfikacja i analiza najwcześniejszych świadectw W przedstawionych w poprzednim punkcie zarzutach najczęściej neguje się albo starożytność świadectw, albo ich wiarygodność historyczną. W tej sytuacji podstawowym zadaniem apologii staje s...

Okres Wielkanocny - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3367

Okres Wielkanocny Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest obchodem ruchomym Wyznacza się ją na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Stanowi ona I Niedzielę Wielkanocną. Przez kolejnych 8 dni trwa oktawa uroczystości Zmartwychwstania. Jej ostatnim dniem jest II Niedziela Wi...

Opis roku liturgicznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3115

Rok liturgiczny jest to cykl obchodów, w ciągu roku, w których wspominamy zbawcze dzieła Jezusa Chrystusa. Rok liturgiczny umożliwia wiernym zetknięcie się z dziełami zbawczymi Jezusa Chrystusa oraz z ich uświęcającą mocą. W roku liturgicznym wyróżniamy trzy stopnie obchodów Uroczystości Święta ...