Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 208

Zdania kategoryczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zdanie kategoryczne, kwadrat logiczny, prawa kwadratu logicznego, logika, diagram...

Bezpieczeństwo imprez masowych - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja imprezy masowej, zakres ustawy, masowa impreza sportowa, czas trwania imprezy, obowiązki organizatora...

Policja - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Zasady postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1050

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cele i zadania policji, struktury policji, rodzaje służb, rodzaje czynności które wykonuje policja, funkcje policji...

Superwizja - zarządzanie zasobami ludzkimi - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: szkoła klasyczna, szkoła stosunków międzyludzkich, podmiot, zarządzanie zasobami ludzkimi, uwarunkowania wyboru modelu...

Współczesne poglądy dotyczące motywacji - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: motywacja, model motywacji według teorii potrzeb, hierarchia potrzeb według Maslowa, teoria gier, trzy potrzeby według Atkinsona...

Firmy globalne - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: cechy firmy globalnej, "globaliści po latach", firmy "globalne od początku", globalne firmy niemieckie, korzyści standaryzacji...

Internacjonalizacja - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: internacjonalizacja, wskaźniki intensywności internacjonalizacji przedsiębiorstwa, przyczyny internacjonalizacji przedsiębiorstwa, motywy internacjonalizacji przedsiębiorstwa, orienta...

Marketing globalny - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: globalizacja, wymiary globalizacji, gospodarczy wymiar globalizacji, społeczno-kulturowy wymiar globalizacji, polityczny wymiar globalizacji...

Strategie marketingowe koncernów międzynarodowych - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 287

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: internacjonalizacja działania, orientacje działań przedsiębiorstwa, motywy działań międzynarodowych, badania marketingowe rynków zagranicznych, rodzaje badań...