Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 207

Pojęcia i definicje kultury języka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Kultura słowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: kultura słowa, cechy znaku językowego, schemat komunikacji językowej, kompetencja językowa, norma językowa ...

Podstawowe pojęcia i ich istota

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: techniki organizatorskie, metody zarządzania, źródła i uwarunkowania metodologii, Fryderyk Taylor, Henry Gantt....

Zarządzanie zmianami - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: tempo zmian, opór wobec zmian, rodzaje zmian w organizacji, zmiany w organizacji, bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji...

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wierzbicka
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zasady rozwiązywania problemów, proces rozwiązywania problemów, analizowanie luk, selekcjonowanie problemów, prawo Pareta...

Władze nastawione prorynkowo

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: uchwała Roosevelta, mechanizmy rynkowe, ustawa o czystym powietrzu, kłopot z władzami działającymi według programu, przekształcanie rynku przez władzę...

Konsekwencja logiczna zdań - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań, relacja konsekwencji, konsekwencja, tautologie rachunku kwantyfikatorów, klasyczny rachunek kwantyfikatorów...

Tautologie rachunku kwantyfikatorów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: klasyczny kierunek kwantyfikatorów, klasyczny rachunek logiczny, tautologie rachunku kwantyfikatorów, wyrażenia, tautologia logiczna...

Tautologie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: metoda zero-jedynkowa, teoria rozstrzygalna, konsekwencja logiczna, tautologie, konsekwencja logiczna w języku rachunku zdań...

Wynikanie logiczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimiera Dyrda
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wynikanie logiczne, zdanie logicznie prawdziwe, prawda logiczna, wynikanie entymematyczne, dopełnienie logiczne, wykluczenie logiczne ...