Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 200

HISTORIA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345

Gospodarka folwarczno – pańszczyźniana w Polsce w XVI wiekuMalwina Olejnik II Semestr Zarządzania i MarketinguWielkie odkrycia geograficzne oraz gospodarczy podział Europy na dwie części – zachodnią i wschodnią, wpłynęły na zmianę stosunków gospodarczych w Polsce w XV wieku. Polska stanowiła ważny...

Umowa sprzedaży konsumenckiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3542

praca opisująca umowę i sprzedaż konsumencką (kodeks cywilny, jak powinna wyglądać taka umowa, dodatkowe zastrzeżenia) Umowa sprzedaży konsumenckiej Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie uzgodnienia wzajemnych zobowiązań przez sprzedawcę i kupującego, w szczególności poprzez określenie: kto...

Analiza finansowa-notatki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

KSIĘGOWOŚĆRACHUNKOWOŚĆ system, w ramach którego funkcjonują: rachunkowość finansowa rachunkowość zarządcza regulowana przez przepisy prawa tworzona w przedsiębiorstwie niezależnie od przepisów prawa z punktu widzenia zarządzania sprawozdawczość rachunkowość finansowa podatkowa opiera się na...

Analiza finansowa-notatki2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Wydatki nie będące kosztami: ← zakup aktywów trwałych (dopiero amortyzacja jest kosztem) ← spłata kredytu (kosztem są tylko odsetki) ← wypłaty z zysku (wycofania kapitału, wypłaty dywidendy, podatek dochodowy) Koszty nie będące wydatkiem: ← amortyzacja ← zwiększenie rezerw na należności wątpl...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

Świadczenia emerytalne, czyli tzw. emerytura to dożywotnia płaca miesięczna, która przysługuje pracownikowi lub jego rodzinie po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Emerytury należą do grupy świadczeń ubezpieczeniowych. Mają charakter pieniężny i poprzedzone są wi...

Pip zadania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2135

Inspektor pracy ma prawo przeprowadzenia o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, we wszystkich podmiotach, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne.

Medycyna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

1) Cukrzyca dotyczy schorzeń metabolicznych, w których występuje przewlekła hiperglikema (za wysoki poziom glukozy we krwi) z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek wywołany nieprawidłowym wydzielaniem lub działaniem insuliny. 2) Rodzaje cukrzycy: a) Cukrzyca typu I (insulino-zal...

Rachunek kosztow

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

SPIS TREŚCI:2. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PRZETWARZANIA 24. CHARAKTERYSTYKA ZASAD RACHUNKOWOŚCI 46. PRÓG RENTOWNOŚCI 6 A. Ujęcie ilościowe 7 B. Ujęcie wartościowe 7BIBLIOGRAFIA: 102. POJĘCIE RACHUNKU KOSZTÓW JAKO SYSTEMU PR...

Administracja centralna II RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

ADMNISTRACJA CENTRALNA II RP Powstała już wcześniej, jednak po listopadzie 1918 r. liczba ministrów podwoiła się - na fali tworzenia nowych resortów powstało m.in. ministerstwo byłej dzielnicy pruskiej, funkcjonujące w latach 1919-1921 (w PRL pojawiło się ministerstwo

Proces badania sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2156

Proces badania (rewizji) sprawozdania finansowego . Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez biegłego rewidenta z wykorzystaniem procedur badania, które można podzielić na: a/ badania ogólne, b/ badania szczegółowe. Celem przeprowadzenia badań ogólnych jest między innymi: a/ poznanie ...