Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 201

Cena - funkcje, rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2002

Sztaba. Notatka składa się z 2 stron. Cena 1). Cena - jest to wartość towaru wyrażana w jednostkach pieniężnych (cena równowagi to taka przy której nabywcy gotowi są kupić dany produkt czy usługę). 2). Funkcje ceny: - funkcja informacyjna, informuje uczestników rynku o jakości danego produktu -...

Przygotowanie danych do analizy ilościowej i jakościowej 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ Zebranie danych nie kończy jeszcze całego procesu badawczego, jaki realizujemy. Bowiem wówczas dopiero, kiedy uzyskane dane poddamy analizie, będziemy mogli odpowiedzieć na interesujące nas pytani...

Treść i forma testamentu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

RODZAJE TESTAMENTÓW: Z punktu widzenia formy , w jakiej można sporządzić testament wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe - mogą być sporządzone przez każdą osobę posiadającą zdolność testowania, w każdej chwili. Jeżeli nie zostaną odwołane ustalają porządek dziedziczenia ni...

Kierunek matematyczny w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Kierunek matematyczny Przejdźmy do omówienia założeń innego z kierunków, a mianowicie kierunku matematycznego , zwanego też szkołą badań operacyjnych. Ukształtował się on pod wpływem doświadczeń aliantów zgromadzonych na frontach drugie...

Kolizja i konkurencja praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

Kolizja i konkurencja praw człowieka Kolizja praw jednostki występuje gdy w tej samej sytuacji różne jednostki powołują się dla ochrony swoich interesów na różne przysługujące im prawa. Postuluje się różne sposoby rozstrzygania kolizji: • Należy przyznać pierwszeństwo w oparciu o rangę ograniczeń p...

Czas jako wymiar życia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Czas jako wymiar życia społecznego Wszelkie zjawiska społeczne dokonują się w czasie: dzieją się w jakimś momencie i trwają przez pewien czas. Żadne zjawisko społeczne nie jest całkowicie izolowane, pojedyncze czy osobne. Wszystkie są jakoś powiązane z innymi. Jedną z form takiego powiązania jest s...

Zdrowie-prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marian Zaręba
 • Auksologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: różne podejścia do definiowania zdrowia, biomedyczny model zdrowia, holistyczne podejście do zdrowia, czynniki zdrowia,...

Poprawność leksykalna-prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Kultura słowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: poprawność leksykalna, związki frazeologiczne, sposoby bogacenia słownictwa, zapożyczenia strukturalne, kryterium stopnia przyswojenia...

Agresja, przemoc, heroizm

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Porusza m. in. takie pojęcia jak: kultura honoru, społeczeństwa bez przemocy, agresja jako popęd wrodzony, agresja jako instynkt, Agresja jako popęd ...

Pomaganie innym ludziom

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Porusza m. in. takie tematy jak :czynniki ewolucyjne , aktywizacja zachowań prospołecznych, normy społeczne, pułapki wizji sprawiedliwego świata, pomaganie jako źródło gratyfikacji . ...