Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 151

Regulacja rdzeniowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Regulacja rdzeniowa • Regulacja na poziomie segmentu rdzenia kręgowego i wyżej w rdzeniu, • Wyróżniamy tu komórki, uczestniczące w regulacji: - α-motoneurony - γ-motoneurony: statyczne (cały czas informacja jest przekazywana) i dynamiczne (in...

PESEL - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka-Tatara
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych • 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, • sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień),...

Lipidy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - post_powanie dietetyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

LIPIDY Podobna rozpuszczalność, duże różnice w budowie Wyróżniamy trzy grupy: -lipidy proste -lipidy złożone -lipidy pochodne (wtórne) Lipidy proste Lipidy właściwe Woski Lipidy złożone Fosfolipidy Glikolipidy Glicerofofolipidy Glikoglicerolipidy Sfingofosfolipidy Glikosfingolipidy Inne l...

Statyki rozproszenia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

Statyki rozproszenia (rozrzutu, rozsiania) rozkładu Rozstęp R; Wariancja s2 średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości xi od średniej arytmetycznej Odchylenie standardowe Odchylenie przeciętne d1 od wartości średniej - średnia arytmetyczna wartości bezwzględnych odchyleń poszc...

Statystyka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Piotr Walecki
 • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wycią...

Atrakcyjność sensoryczna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

ATRAKCYJNOŚĆ SENSORYCZNA Wygląd - suma wrażeń wzrokowych obejmuje: kształt, wielkośc, barwę, połysk, jakość opakowania. Zapach - suma wrażeń węchowych wywołana uwalniajacymi się substancjami lotnymi. Smakowitość - suma wrażeń zapachowo-smakowo-czuciowych odebiranych przy ocenie doustnej. Konsyst...

Oznaczanie żelaza - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

Oznaczanie żelaza Metody spektofotometryczne Polegają na pomiarze absorbancji: - barwnego kompleksu c-fenantroliny z jonami żelaza (II) po uprzedniej redukcji jonów Fe3+ chlorowodorkiem hydroksyaminy przy pH = 3-4 - czerwono zabarwionego ticyjanianu żelaza (III) maksimum absorbancji wyznaczonego...

Czynniki regulujące szerokość drzewa oskrzelowego - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Śliwowski
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

Czynniki regulujące szerokość drzewa oskrzelowego Dzieki warstwie miesniowej otaczajacej oskrzela sciany oskrzeli moga sie kurczyc lub rozkurczac („gra oskrzelowa”). Polega ona na kurczeniu lub rozkurczaniu oskrzeli (odpowiednio podczas wydechu i wdechu). Proces ten odbywa się za posrednictwem ner...

Parahormon, uwalnianie i działanie fizjologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Śliwowski
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Parahormon, uwalnianie i działanie fizjologiczne. Parahormon - hormon wydzielany przez gruczoły przytarczyczne, składa sie z 84 aminokwasów. Zwiekszenie stezenia jonów Ca2+ w osoczu krwi hamuje wydzielanie parahormonu. Zmniejsza w osoczu krw...

Grupa i wpływ grupy - prezentacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Rosiński
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 546

Grupa – kiedy mamy z nią do czynienia? Kiedy grupa działa silniej na jednostkę? Czy małe grupy mogą „coś zwojować”? Normy grupowe czym są czemu służą Grupa społeczna a niespołeczna: wspólny cel (na początku może być narzucony z zewnątrz, nie musi być akceptowany) interakcje pomiędzy człon...