Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 150

Językowy obraz świata

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Jedliński
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

dr Ryszard Jedliński WSP w Krakowie   Praca jako wartość. Analiza wypowiedzi uczniów kończących szkołę podstawową (1)   Uwagi wstępne Podstawę materiałową niniejszego artykułu stanowią wypowiedzi 1001 uczniów kończących szkołę podstawową w różnych środowiskach. Badaniami ankietowymi objąłem ...

żywienie w okresie niewyrównania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Żywienie w okresie niewyrównania i niewydolności wątroby - encefalopatia wątrobowa Zalecenia żywieniowe: - podaż tłuszczów zależy od indywidualnej tolerancji pacjenta, - w miarę nasilania objawów i upośledzenia czynności wątroby należy stosować dietę niskobiałkową ( 0,5g/kg mc./dobę białka z prod...

Slajdy z antropologii kultury

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Michna
 • Antropologia kultury
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5320

Komplet slajdów z kursu Antropologia kultury prowadzone w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Materiał zawiera teorie antropologiczne,historię antropologii jako dziedziny wiedzy,przedstawicieli i opisy różnych szkół antropologii. Slajdy są jedynym i kompleksowym materiałem przygoto...

Wykład z anatomii - miednica, cz. 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Jerzy Walocha
 • Anatomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jajowód- pochodzenie rozwojowe, budowa, sąsiedztwo, unaczynienie, unerwienie. Przedsionek pochwy, pochwa- sąsiedztwo, unaczynienie. Okolica sromowa żeńska. Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne- una...

Wpływ zmian ceny rynkowej na sytuację ekonomiczną

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem rozważań prowadzonych w tym punkcie będzie pokazanie, jak zmieni się sytuacja przedsiębiorstwa działającego w doskonałej konkurencji, gdy zmieni się cena rynkowa po której sprzedaje swój produkt. Dla skrócenia analizy ograniczymy się do przy...

Różne warianty niedoskonałej konkurencji na rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: W dotychczasowej analizie rozpatrywaliśmy przypadki, kiedy oferenci i konsumenci byli tak rozproszeni, że żaden z nich nie mógł samodzielnie wpływać na zmiany ceny na rynku. Działania jednego podmiotu gospodarczego nie miały żadnego wpływu na s...

Równowaga rynkowa w krótkim okresie czasu - Funkcja podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak:Funkcja podaży: W poprzednim wykładzie zostało pokazane jak będzie się zmieniać optymalna wielkość produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa działającego na rynku o doskonałej konkurencji, gdy cena rynkowa będzie ulegała zamianie. Na podstawie przepr...

Utopia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

„UTOPIA”: wizja utopii liberalnej, wolnego rynku (E. Raind, Nozick): wyjątkowość eksperymentu Nozicka polega na otwartych granicach, na możliwości wędrowania po innych wyobrażonych ustrojach, co jednak zawszedoprowadza nas do wyboru demokracji (

Diety immunpmodulujące - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dietetyka pediatryczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Diety immunpmodulujące modulowania aktywności ukł. odpormościowego oraz skutków jego aktywacji przez składniki odżywcze lub specjalne składniki pożywienia, podawane w ilościach przekraczajacych ich zwykłą zawartość w diecie Zawierają st...

Receptory komórkowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Receptory komórkowe Receptory komórkowe są to wyspecjalizowane struktury zlokalizowane w błonie komór- kowej lub w głębi komórki, które wiążąc się z określonymi związkami o charakterze regula- cyjnym prowadzą do zmian czynności komórki. Uwzględnia...