Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 70

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów - szacowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 133
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wykresy zależności zmiennej objaśnianej od poszczególnych zmiennych, parametry modelu liniowego, interpretacja modelu liniowego, rachunek macierzowy, funkcja REGLINP....

Rachunkowość finansowa - wykład - koszty i straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: koszty i straty, przychody z działalności operacyjnej, wynik na działalności gospodarczej, wynik na sprzedaży, wynik na obrocie towarami....

Należności i koszty operacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: odpisy aktualizujące należności, spisanie wartości należności, dokumentacja obrotu zapasami, protokół reklamacyjny, dowód przychodowo-rozchodowy....

Zasady księgowania na kontach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zasada podwójnego zapisu, zasada pojedynczego zapisu, podział kont, konta korygujące, konta syntetyczne....

Tezy kont księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: podział kont księgowych, saldo konta korygującego, łączenie kont, inwestycje krótkoterminowe, aktywa finansowe....

Sposoby księgowania - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: typowe sposoby księgowania, rachunek bieżący, wycena inwestycji krótkoterminowych, należności, zobowiązania krótkoterminowe....

Rachunkowość finansowa - wykład - ewidencja materiałów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ewidencja materiałów w cenach rzeczywistych, saldo końcowe, ewidencja według stałych cen ewidencyjnych, metody wyceny materiałów, przykładów....

Rachunki finansowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: koszty działalności pomocniczej, koszty jednostek bytowych i socjalnych, koszty sprzedaży, koszty zarządów, koszty ogólno-gospodarcze....

Koszty wytworzenia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 532

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: koszty wytworzenia, wycena wyrobów gotowych, ewidencja produktów pracy, przeksięgowanie produktów, wyroby gotowe....

Wyroby gotowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wyroby gotowe, przeniesienie kosztów, wpływ momentu rzeczowego, sprzedaż wyrobów gotowych, wynik finansowy....