Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 71

Rachunkowość finansowa - zasady rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie rachunkowości, zasady rachunkowości, zasada losowa, zasada kontynuacji działania, zasada istotności....

Przykładowe zadania z ekonometrii.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Notatka to zbiór zadań z ekonometrii. Porusza zagadnienia takie jak: parametry modelu liniowego, model ekonometryczny i jego parametry, odchylenia składnika losowego, prognoza zmiennej....

Motywacja - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: cel, Funkcja motywowania jako funkcja zarządcza, Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, Narzędzia motywacyjne, Motywowanie jako proces ....

Struktury organizacyjne instytucji - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 252

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: pojęcie struktury, organizowanie, ujęcia struktury, elementy składowe struktury, więzi organizacyjne....

Bilans - uproszczona struktura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Z prezentacji liczącej 4 slajdy dowiemy się, jak wygląda uproszczona struktura bilansu, czym są aktywa i pasywa. ...

System informacji marketingowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: system informacji marketingowej, decyzje marketingowe, nabywcy, konkurenci, decydenci...

Rachunek zysków i strat - Aktywa finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa finansowe, kapitały rezerwowe, zysk, wynik finansowy netto, zobowiązania....

Rachunkowość finansowa - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ewidencja materiałów, koszty działalności podstawowej, koszty pośrednie, faktura, księgowanie odchyleń....

Rachunkowość finansowa - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1512

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: rachunkowość finansowa, operacja aktywna, operacja pasywna, księgowania, wynik finansowy, bilans....

Formularz finansowy - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: aktywa, formularz finansowy, cechy bilansu, aktywa przedsiębiorstwa, bilans przedsiębiorstwa....