Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 283

Referat: korzyści i koszty akcesji Polski do UE, ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Kinga Szmigiel
 • Polityka regionalna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2464

referat o korzyściach i kosztach akcesji Polski do UE Członkostwo w Unii Europejskiej stanowiło i stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne, socjalne...

Rozwój reklamy internetowej- referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3472

Referat z marketingu na temat rozwoju reklamy internetowej w Polsce Nazwa uczelniNazwa przedmiotuROZWÓJ REKLAMY INTERNETOWEJ W POLSCEImię i nazwisko, Grupa dziekańska, numer albumu.Imię i nazwisko, Grupa dziekańska, numer albumu.Kraków 2010SPIS TREŚCIROZDZIAŁ I. Rozwój Internetu w Polsce……………………………...

Zarządzanie logistyką- wykład+ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2198

W środku znajdziecie: logistyka, składniki procesów logistycznych, zadania logistyki, koszty logistyczne, zaopatrzenie, pozyskiwanie dóbr i usług, metoda abc, kryteria wyodrębniania, podział, metoda xyz, metoda abc/xyz- macierz, kryteria wyboru dostawcy, metoda ahp, koszty logistyczne, koszt uzupeł...

Zarządzanie procesowe opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4949

PODEJŚCIE PROCESOWE koncepcją eksponująca ujęcia organizacji w formule dynamicznej i integratywnej Wyróżniki: 1. org. jako układ dynamiczny – zbiór procesów zarz. i oper. którym odpowiadają wielofunkcyjne

Marketing międzynarodowy-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Renata Oczkowska
Pobrań: 707
Wyświetleń: 10752

wykłady z marketingu międzynarodowego, UEK prof. Oczkowska i dr Chlipała, I rok SUM UEK 10.01.2011r. 1. Strategie wejścia z produktem na rynek. 1. Strategia wodospadu – kaskadowa (wejście sukcesywne – nie od razu) 2. Strategia prysznica (jednoczesne wejście na wszystkie rynki) 3. Strategia miesz...

Ekonomika-ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Anna Balcerek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2324

opracowane zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe, UEK 1.Jakie cechy (4) posiada przedsiębiorstwo i czym się one charakteryzują? odrębność organizacyjna – ustalenie swoistego systemu zarządzania i struktury organizacyjnej; odrębność terytorialna – maszyny, urządzenia, budynki i budowle zajmują określ...

Proces zarządzania-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2415

zagadnienia opracowane do egzaminu, UEK 4. Omów spółkę holdingową. To forma organizacyjna w której występuje spółka dominująca (kontrolująca) i spółka lub spółki zależne (kontrolowane). Dwie podstawowe odmiany holdingów: - dominacja kapita...

Praca na historię rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Mieczysław Dobija
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6573

praca zaliczeniowa nt. początków pisma, oceniona na 4,0, UEK Wiele ludzi próbuje odpowiedzieć na pytanie czym dla ludzi jest pismo. To dzięki niemu możliwe jest gromadzenie i utrwalanie wiedzy, jest to nośnik cywilizacji, ponieważ wszędzie gdzie istnieje cywilizacja istnieje także umiejętność czyt...

Ekonometria - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5320

Ma objętość 2 stron zapisanych w formacie doc. Zaznaczam składa się z pytań, a nie z odpowiedzi. W dokumentach znajdują się liczne tabelki. Notatka została porządnie przygotowana. Ekonometria finansowa Zadanie 1. Do modelowania kształtowania się zmienności logarytmicznych dziennych stóp zwrotu ind...

Zarządzanie kadrami z AGH

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2016

Wypowiedzenie Umowy kredytu gotówkowego w trybie natychmiastowym Str. 1/1 Wypowiedzenie Umowy kredytu gotówkowego w trybie natychmiastowym Ja, ni ej podpisany…………………………………………………………………………………………………………………… Imię i nazwisko Kredytobiorcy składającego wypowiedzenie legitymujący się dokumentem to samości...