Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 279

Procesy integracyjne w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

notatki WYKŁAD I - integracja: - polityczna - ekonomiczna - integracja polityczna: - federacja (państwo związkowe. Federacja to twór polityczny złożony z mniejszych jednostek terytorialnych, które swoje suwerenne kompetencje przekazały na poziom wyższy – federalny. Człony federacji nie oddają...

Komitet Regionów UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3157

polityka regionalna UE KOMITET REGIONÓW 1. Geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej Polityka regionalna jest jednym z istotnych aspektów funkcjonowania UE. Już w 1952 r. kiedy to stworzono EWWiS zdawano sobie sprawę z ważnej roli re...

Kulturowe aspekty integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778

notatki WYKŁAD I - Europa to subkontynent sąsiadujący z Azją. Europa ma jakieś granice geograficzne, jednak największym problemem jest problem określenia granicy wschodniej. Jasność jest co do zachodniej, północnej i południowej granicy morskiej. - dziś kwestia granicy wschodniej jest już mniej...

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2093

notatki WYKŁAD I - po drugiej wojnie światowej ład zaprowadzony przez zwycięskich aliantów zaczął się rozsypywać. - dla polityków zachodnich zamiary ZSRR nie były od początku oczywiste. Bardzo często politycy zachodni prezentowali podejście idealistyczne (ja chce przyjacielskich stosunków, więc...

Polityka Rolna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

notatki Wykład I - polityka – sztuka sprawowania władzy. - ze Wspólną Polityką Rolną w Europie mamy do czynienia od traktatów rzymskich w 1957 roku. Powstała ona po to aby zorganizować produkcję żywności i doprowadzić do stabilizacji po drugiej wojnie światowej – miała w zamiarze zlikwidować klęsk...

Prawo wspólnotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

notatki - początki UE: - traktat paryski z 1951 . Utworzenie EWWiS (obowiązywał do 2002 roku). Wspólna koordynacja sektorów węgla i stali największych gospodarek europejskich (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Włochy) - traktaty rzymskie z 1957 r. Utworzenie EWG i Euratomu – celem s...

Rynek uslug finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1449

Bilans EBC, rezerwa obowiązkowa jako instrument polityki pieniężnej Bank Centralny: (bank banków) - ostatnia instytucja kredytowa - depozyty w banku centralnym - operacje otwartego rynku - stopa rezerw obowiązkowych - nadzór -> fundu...

Rynek uslug finansowych - Operacje otwartego rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

Operacje otwartego rynku, przetargi oraz operacje kredytowo-depozytowe Operacje otwartego rynku: a) funkcje – regulacja płynności na rynku pieniężnym, wpływ na poziom rynkowych stóp procentowych repo – stopa referencyjna BC na 7 dni kupuje papiery wartościowe i zasila sektor bankowy (zwiększa ...

Rynek uslug finansowych - Instrumenty finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1680

Instrument finansowy - akcje Instrumenty finansowe: - forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu gospodarczego wobec drugiego - umowa między dwoma stronami regulująca zależność finansową - zobowiązanie finansowe, a więc roszczenie dotyczące majątku jednych podmiotów gospodarczych względem dru...