Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 280

Rynek uslug finansowych - Obligacje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1652

Obligacje, publiczne papiery wartościowe Obligacje – papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, ze jest dłużnikiem właściciela (obligatariusza) zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Funkcje obligacji: - kredytowa ...

Rynek uslug finansowych - Papiery wartościowe NBP

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Papiery wartościowe NBP, giełda papierów wartościowych Papiery wartościowe NBP (Rola NBP – kształtowanie polityki pieniężnej kraju): 1. Obligacje NBP: - papiery imienne, zdematerializowane o wartości nominalnej 100zł, skierowane tylko do określonych adresatów. Przykład: obligacje wieloletnie emi...

Bawaria, badenia Wirtembergia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

prezentacja Der Freistaat Bayern liegt im Suedosten Deutschlands und ist das flaechengroesste deutsche Land. Nach der Einwohnerzahl steht es hinter Nordhein-Westfalen az zweiter Stelle. Benachbarte Laender sind Baden- Wuerttemberg, Hessen und die Freistaaten Thueringen und Sachsen, im Sueden grenzt ...

Konspekt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

Jest to konspekt poruszający takie tematy, jak: zobowiązanie, solidarność dłużników, źródła zobowiązań, odpowiedzialność cywilna, pojęcie szkody, czyny niedozwolone, przejęcie długu. Z O B O W I Ą Z A N I E M nazywamy stosunek prawny, w kt...

Terminy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

Dwa rodzaje pojęcia "termin" w terminologii prawniczej i zasady ich obliczania. Wyraz „termin” ma w polskiej terminologii prawniczej dwa znaczenia: oznacza zarówno ściśle oznaczony moment (np. 01.03.1994 r.), jak i pewien okres (np. w ciągu roku). Terminy ustanowione przez ustawę, orzecze...

Prawo rzeczowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2198

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: katalog zamknięty praw rzeczowych, reguła superficies solo credit, stosunek prawny współwłasności, użytkowanie wieczyste, prawa zastawnicze, ochrona posiadania. PRAWO RZECZOWE POMOCNICZE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Do praw rzeczowych zal...

Zawieranie umow

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

4- stronicowa notatka na temat zawierana umów. Zagadnienia, jakie są w niej poruszane to np: tryby zawierania umów, miejsce i czas zawarcia umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne. UMOWA - jest czynnością prawną dwustronną i stanowią ją dwa zgodne i wzajemnie sobie co do treści odpowiadające oświadcze...

Prawo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

Prawo stanowione (prawo pisane) to zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów publicznych, na których straży stoi przymus państwowy. Prawo stanowione tworzy Sejm, Prezydent, Rada Ministrów poprzez uchwalanie i wydawanie aktów normatywnych - ustaw i rozporządzeń. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od ...