Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 278

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2723

Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym Podatek to przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie materialne pobierane przez państwo lub inny związek publiczny. Świadczenie materialne pobierane jest od os...

Podatki - czym są, ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

Czym są podatki. 1. Czy podatki są potrzebne? Czy podatki nie są konieczne, jak uważa większość ludzi? Czy nie trzeba płacić podatków, by cieszyć się takimi rzeczami, jak opieka medyczna, drogi, poczta, koleje, ochrona policyjna i tak dalej? Wyobraźmy sobie lokalnego kupca, który wypędza z miast...

Płatnik

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1211

Płatnik Płatnik Według ustawy sektora finansów publicznych dla zapewnienia funkcjonowania sektora publicznego istotne i priorytetowe są zjawiska oraz procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków public...

Podatki jako forma dochodów budżetu państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1967

Podatki jako forma dochodów budżetu państwa Podatki jako forma dochodów budżetu państwaNajważniejszym źródłem dochodów budżetowych państwa są podatki. Podatki są to przymusowe ,bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania docho...

Problem podwójnego opodatkowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

Problem podwójnego opodatkowania PROBLEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIAI. MIĘDZYNARODOWY PROBLEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. W skali międzynarodowej PODWÓJNE OPODATKOWANIE występuje wówczas, gdy osoba fizyczna lub prawna zobowiązana jest, na mocy przepisów, do uiszczenia podatków dotyczących tego samego p...

BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1491

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. WSTĘP Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jest instytucją: - niezależną od banków - współpracuje z 43 bankami oraz Skokami - gromadząc...

Geografia ekonomiczna - Monteskiusz Francja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2086

z p.Wroną ściąga skrót Monteskiusz Francja-‘władza klimatu jest pierwszą władzą na świecie’ Eratostenes z Cyreny twórca słowa geografia La Manche-początek bud 1987, otwarcie 94. Łukasiewicz-wydestylował naftę z ropy 1853, lampa naftowa, oświetlenie szpitala w Lwowie, szyb naftowy-Bubka koło Krosna ...

Zarządzanie Rozwojem Organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3619

O czym jest te dokument, przekonajcie się sami. Oto tematy w nim poruszone: diagnoza faz rozwoju przedsiębiorstwa, określenie identyfikatorów poszczególnych faz rozwoju, diagnoza fazy rozwoju przy wykorzystaniu list kontrolnych, analiza ro...

ZZL w pytanich i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5859

W sumie 23 pytania z ZZL z odpowiedziami. Notatka ma 2 strony w formacie doc. W treści pytań pojawiają się następujące zagadnienia: cechy charakterystyczne ekonomizacji, składniki kultury organizacyjnej, funkcja rekrutacji, kompetencje top-managera, kultywacja, błędy w ocenianiu kandydata, racjonal...

Ochrona Praw Socjalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

notatki - prawa człowieka – powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, które przynależą każdej jednostce w jej kontakcie z państwem. - prawa socjalne – „prawa doświadczenia”, prawa, które umożliwiają ubieganie się społeczeństwa poprzez roszczenia kierowane do państwa pewnych dóbr, lub us...