Umowy gospodarcze - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy gospodarcze - opracowanie - strona 1 Umowy gospodarcze - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Temat: U mowy gospodarcze. Umowa - służy realizacji określonego celu, jest scenariuszem pożądanych zachowań zmierzających do określonego celu:
Umowy są tworzone na schemacie
Pisząc umowę określam role aktorów na scenie
Umowa nadaje prawa i obowiązki
Prawo podmiotowe = suma uprawnień Czynność prawna będzie czynnością prawną, kiedy wywoła określone skutki prawne
Czynność prawna - jej treścią jest oświadczenie woli (art. 56):
Uprawnienia pracownika wynikają z:
Aktów UE
Ustawy i rozporządzeń
Układów zbiorowych, porozumień
Wynikają z przepisów prawa.
Przepis prawa - jest źródłem obowiązków i uprawnień.
Pracownik, jeśli dostanie komórkę to jest jak na smyczy, bo pracodawca może do niego cały czas dzwonić.
2 bloki, wynikające:
z przepisów prawa
z umowy
Art. 356 - strony zawierające umowę mogą ułożyć treść umowy według własnego uznania, o ile nie narusza to przepisów.
Np. wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne w umowie o pracę - przepisy nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. W przypadku umowy zlecenia wynagrodzenie może być niższe niż minimalne .
Trzeba ustalić, jakie są kodeksowe warunki, które można zmienić.
Czy może dojść do zawarcia umowy bez wyrażenia woli?
Ktoś u kogoś pracuje bez umowy zawartej na piśmie.
Wystąpienie do sądu o ustalenie treści umowy - orzeczenie sądu ustalające warunki spełnia takie samo znaczenie, co oświadczenie woli.
Art. 65 - oświadczenie woli należy tłumaczyć tak, jaka była racja, a nie tak jak jest napisane dosłownie.
Przy oświadczeniach woli powinna zachodzić korelacja pomiędzy tym, co chciałem osiągnąć, a tym, co napisałem.
Forma oświadczenia woli - art. 60:
Z zastrzeżeniem wyjątków wola może być wyrażona w dowolnej formie, Np. chleb macany należy, do macanta .
Są od tego wyjątki
Umowa powinna zostać zawarta na piśmie, ale nie pisze, że pod rygorem nieważności to nie jest nieważna, jeśli nie sporządzono jej na piśmie.
Czy czynność prawna ma zachowaną formę, jeśli przepisy ją narzucają? Czy ma wymaganą przez prawo i umowę treść?
Czy został zachowany odpowiedni tryb?
Jeżeli nie poda się powodu zwolnienia to pracownik może ubiegać się o odszkodowanie i przywrócenie d pracy.
Oświadczenie woli , które składam musi być w pełni władz umysłowych.
Nie ważne jest oświadczenie woli złożone dla pozoru.
Pozornych czynności prawnych można znaleźć wiele w prawie. Np. jeśli podatek od sprzedaży jest wyższy od podatku od darowizny, to można podarować ten samochód ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz