Umowa użyczenia - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa użyczenia - opis - strona 1

Fragment notatki:

Umowa użyczenia Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić bio- rącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Biorący rzeczy w używanie obowiązany jest zwrócić tę samą rzecz w niepogorszonym stanie. Przedmiotem użyczenia mogą być wszelkie rzeczy, zarówno ruchome jak i nieruchome, które po wykorzystaniu wracają do właściciela
Umowa użyczenia najczęściej bywa zawierana w stosunkach sąsiedzkich i przyjacielskich, np. użycza się rower, długopis, książki z biblioteki. W języku potocznym użyczenie bywa błędnie nazywane pożyczką. Użyczenie jest zawsze umową bezpłatną i tym różni się od najmu, do którego poza tym jest bardzo podobne.
Biorący rzecz w używanie obowiązany jest posługiwać się nią w sposób zgodny z umową oraz z naturą i przeznaczeniem rzeczy, a także ponosić zwykłe koszty jej utrzymania. Zwrot rzeczy powinien nastąpić po upływie wyznaczonego terminu, a jeśli terminu nie umówiono, po wykorzystaniu rzeczy lub upływie takiego czasu, w jakim biorący rzecz mógł ją wykorzystać. Użyczający może wcześniej zażądać zwrotu rzeczy, jeżeli kontrahent używa jej niezgodnie z umową lub przeznaczeniem, powierza ją bez upoważnienia innej osobie, albo jeśli rzecz stała się potrzebna samemu użyczającemu.
Umowę pożyczki i umowę użyczenia, których w mowie potocznej na ogół się nie rozróżnia, charakteryzują następujące odrębności.
Pożyczka może być odpłatna lub bezpłatna, natomiast użyczenie zawsze jest bezpłatne.
Przedmiotem pożyczki mogą być jedynie pieniądze lub inne rzeczy gatunkowo oznaczone, natomiast przedmiotem użyczenia może być każda rzecz, najczęściej indywidualnie oznaczona, ruchoma lub nieruchoma.
Prawo własności pożyczonych rzeczy przechodzi na biorącego pożyczkę, który z kolei po pewnym czasie przenosi na dającego pożyczkę prawo własności takiej samej ilości takich samych rzeczy, natomiast w umowie użyczenia własność pozostaje przez cały czas przy użyczającym, a biorący rzecz w użycze- nie jest jedynie posiadaczem zależnym otrzymanej od kontrahenta rzeczy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz